• டிரைவிங் 25-02-2018

    ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் டிரைவிங் பயிற்சி கொடுத்து லைசன்ஸ் எடுத்து தரப்படும். எழுத்துப் பரீட்சைக்கு மூன்று மொழிகளிலும் கற்றுத் தரப்படும். Pick & Drop உண்டு. 071 3146384, 077 7899885. Individual Classes in A/C Cars.

    ****************************************************

    2018-02-26 15:21:33

    டிரைவிங் 25-02-2018