• பழுதுபார்த்தல் 25-02-2018

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges) சகல விதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுக ளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13. Tel : 011 2388247,  072 2199334.

  ***********************************************

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை). (அருள்) Wellawatte. 077 6625944.

  ***********************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Top load, Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டா ஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. (Sasi)  077 9220271.

   ***********************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும், துல்லியமாகவும் திருத்தி க்கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ***********************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool air Services, No.77 G, Manning  Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ***********************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ***********************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Four Burner, Gas Cooker, Fan, House Wiring, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ***********************************************

  Computer/ Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிட ப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்தி க்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிட ப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே. Computer குறைந்த விலைக்கு விற்பனை க்குண்டு. Kumar– 077 2906492.

  ***********************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan).

  ***********************************************

  உங்களது  எல்லாவகையான  தையல் இயந்திரங்களும்  உங்களது வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்திரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். A.R.ஆனந்த் 072 9508248.

  ***********************************************

  2018-02-26 15:20:48

  பழுதுபார்த்தல் 25-02-2018