• மணமக்கள் தேவை - 13-03 -2016

  Moor Doctor, Engineer, Accountant, Lawyer Sons and Daughters and Business Sons seek good Partners Below 35 Assetin Colombo. Mahar Broker Service, D/G/3 Moulana Garden, Colombo – 10. 011 2387834, 072 3658648. maharmuslim1@gmail.com.   

  ************************************************

  Kandy Ceylon Moor V. Respectable Religion Family இல் மணமகன் / மணமகள் இருபா லாரும் உள்ளனர். தரகர்களும் தொடர்பு கொள்ளலாம். 0777480739

  ************************************************

  இந்திய வம்சாவளி, இந்து, வேளாளர் / தேவர் கௌரவமான நடுத்தர குடும்பம், கொழும்பு வதிவிடம், உயர்தர Company இல் Asst. Manager 33 வயது 5’ 4” உயரம் பொது நிற மகளுக்கும் / Bank Manager 31 வயது 5’ 10” உயரம் மகனுக்கும் (Both Professionally Qualified) பொருத்தமான வரன்களை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர். G – 989, G – 988 C/o  கேசரி மணப்பந்தல், த.பெ.இல. 160, கொழும்பு. தொடர்பு இல. 071 8687642. மேலதிக விபரம் 14.02.2016 கேசரி மணப்பந்தல் பார்க்கவும்.

  ************************************************

  2016-03-14 11:30:46

  மணமக்கள் தேவை - 13-03 -2016