• வைத்தியம் - 04-02-2018

    100% இயற்கை முறையில் தோல் மற்றும் முடி பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு. தலைமுடி உதிர்வு, பொடுகு, இளநரை, பருத்தொல்லை, பரு அடையாளம், கரும்புள்ளி, முகத்தில் தேவையற்ற உரோமம், முகச் சுருக்கம், Whitening போன்றவற்றிற்கும் நவீன சிகிச்சை முறையில் சத்திர சிகிச்சையற்ற பக்கவிளைவுகளின்றி இடுப்பு, தோல், கை, கால்வலி, முள்ளந்தண்டு வலி, மன அழுத்தம், உடற் பருமன் குறைக்கவும் உடலிலுள்ள அனைத்து வியாதிகளுக்கும் இலவச ஆலோச னையுடன் தீர்வுண்டு. No. 4C, 1/7, Fussels Lane, Colombo 06. Tel:- 077 2160023.

    ************************'********************************

    2018-02-06 16:02:16

    வைத்தியம் - 04-02-2018