• சேவை - 04-02-2018

  கடந்த 10 வருடகாலமாக நாடுபூராக வுள்ள எமது கிளைகளினூடாக, உங்க ளுக்குத் தேவையான அனைத்து விதமான வேலையாட்களை உடன் பெறலாம். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் (House Maids), Drivers, Male/ Female Cooks, Gardeners, Attendants, Baby Sitters, Couples, House Boys, Room Boys, Daily Comers) இவ்வனை வருக்கும் வயதெல்லை 20– 60 அத்து டன் 1 வருட உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement முறையில்  பெற்று க்கொள்ளலாம். Branches, Colombo: 011 5882001, Kandy: 081 5634880, Negombo:- 031 5676004, Mr.Dinesh:- 075 9744583.

  ****************************************************

  We have humble & hardworking “Housemaids”, Attendants, Drivers, Gardeners, Male Cook, House boys, reasonable rates with one year guarantee Government registered. “Siyomak” Services. No.39, Mount Lavinia. Contact: Miss: Manjula. 077 3300159, 072 1173415, 011 4343100. 

  ****************************************************

  VIP Service கொழும்பின் பல கிளைகளை கொண்ட நீண்டகாலமாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் எங்களது நிறுவனத்தினூடாக உங்களுக்கு ஏற்ற வகையான வேலையாட்களைத் தேர்ந்தெடுக்கமுடியும். House Maids, Drivers, Baby Sitters, Gardeners, House Boys, Cooks, நோயாளர் பராமரி ப்பாளர்கள். காலை வந்து மாலை செல்லக்கூடியவர்கள். Couples. இவ் அனைவரையும் 2 வருடகால உத்தரவா தத்துடன் மிகக்குறைந்த விலையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Government registered.  தொடர்புகளுக்கு:- 011 2714179, 072 7944586.

  ****************************************************

  24 hours Cab Service and rent a Car. Good Condition. Vehicle without Driver. Daily and monthly Basics. KDH Van, Priyos Hybrid Car, Nano Car and House Moving Lorry, Airport up and down. Reasonable Price for long trip Hires. உங்களின் வீட்டுத் தளபாடங்களை மிக குறைந்த விலையில் Transport செய்துகொள்ள முடியும். Contact: Lucky Cab. 011 5882001, 072 7944583.

  ****************************************************

  Kandy யின் ஆரம்பத்தில் எமது Local Manpower Services ஊடாக உங்க ளுக்குத் தேவையான அனைத்து விதமான வேலையாட்களை மிகவும் குறைந்த விலையில் ஒரு வருடகால உத்தரவாதத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் (House Maids, Drivers, Gardeners, Baby Sitters, Couples, Male/Female Cooks, Attendants, Daily Comers, Labourers) Kundasala Road, Kandy.081 5636012/ 076 7378503.

  ****************************************************

  Negombo பிரதேசத்தில் சகலவிதமான வேலையாட்களை ஒரேகூரையின் கீழ் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப்ப ணிப் பெண்கள். (House Maids/Drivers/Male Female Cooks/Couples/Gardeners/House Boys/Room Boys/Baby Sitters/ Attendants/Daily Comers) இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Janatha Manpower Services, Cannel Road, Negombo. 031 5677914/075 9600233.

  ****************************************************

  இப்பொழுது தெஹிவளைப் பிரதே சத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள எமது Luxury Service ஊடாக உங்களுக்குத் தேவையான வேலையாட்களைப் பெறலாம். தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள (Tamil, Muslim, Sinhala House Maids) வீட்டுப் பணிப்பெண்கள், Drivers, Male/ Female Cooks, Couples, Attendants, Baby Sitters, Gardeners, Room Boys/ House Boys/ Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement பெற்றுக்கொள்ள முடியும். No. 20/1, Galle Road, Dehiwela. 011 5288919, 077 8144404.

  ****************************************************

  Web Design, Web Hosting, Web Security, Graphic Design, Software Development, Digital Marketing, GPS Tracking Solutions. Niogin Technologies. 077 7652225/ 011 2332341. www.niogin.com                                                                                                                                                        

  ****************************************************

  இரத்மலானை சொகுசு முதியோர் இல்லத்தில் தாய்மார்களுக்கு தங்குமிட வசதிகள் உள்ளன. பாயும் படுக்கையுமாக இருப்பவர்களுக்கு விசேட கவனம். 071 3313631, 011 3634425.

  ****************************************************

  கடையிலிருந்து போடும் ஸ்டோர் ஓடரை எங்கிருந்தும் கண்காணிக்க, விரைவாக ஓடர்களை கையாள Store Order Management System ஐ பயன்படுத்துங்கள். தொடர்புக்கு: Niogin Pvt Ltd. 077 7652225. www.niogin.com 

  ****************************************************

  உங்கள் விருப்பத்துக்கும் தகுந்த செலவிற்கும் ஏற்றவாறு புதிய வீடொன்றை கட்டவும் அல்லது பழைய வீட்டினை புதுப்பிக்கவும் குறைந்த விலையில் தரமான வேலைத்திட்டம் எம்மால். House Repairing, Pipe Line Repairing, Painting Works, House Designing, Garden Modern works, Room Designing, Office Designing, Gypsum Partition, Gypsum Ceiling, Fabric Partition, Pantry Cupboard Work, Aluminum Hall Works. Call: 077 3684515.

  ****************************************************

  Sun TV, KTV, Kalaigner TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO, Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  ****************************************************

  முதியோருக்கான தங்குமிட வசதி கல்கிசையில் முற்றிலும் தமிழ்பேசும் பராமரிப்பாளர்களால். House of Happiness (House for Elders) A solution for loneliness and age related illnesses of elders. Contact.076 5409789, 071 6286612.

  ****************************************************

  We Care Elders Home முதியோர், ஊன முற்றோர், மனநிலை பாதிக்கப்பட்டோர்  ஆகியோரை தாதியர், வைத்தியர் சேவை யுடன் பராமரிக்கப்படும். 077 7568349.  

  ****************************************************

  Sun TV, KTV, Vijay TV, Zee Tamil, Satellite Connections உத்தரவாதத்துடன் நம்பகரமான மலிவு விலையில் செய்து தரப்படும் மற்றும் திருத்த வேலைகள் புதிய இணைப்புகள், எல்லாவிதமான Satellite அன்டனாக்களுக்கும் Recharge வீட்டில் இருந்தவாறு செய்துகொள்ள முடியும். 077 7623691. (Kamal).

  ****************************************************

  Wattala Dharshana Local Manpower Service அரச அங்கீகாரம் பெற்ற 10 வருடகால அனுபவமிக்க உங்கள் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ற (Tamil, Muslim, Sinhala) Housemaids, Drivers, Gardener, Security, Couples, Office Boys, House Boys என சகல பிரிவிலும் தகுந்த நம்பிக்கை உத்தரவாதத்துடன் எமது முழு பொறுப்பின் கீழ் வேலையாட்களை எம்மிடமிருந்து உடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். 011 5783667, 077 9951175, 011 5811813, 011 5811812.

  ****************************************************

  வத்தளை, மாபோல, மஹபாகே வாடகை வீடு அல்லது விற்பனை வீடு பெற்றுத் தரப்படும். A.Subair 072 3555023.

  ****************************************************

  ஆண்களுக்கு அழகுக்கலைகள் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துக்கும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியது. Mega Beauty Care. No.4, Collingwood Place, Colombo– 06. 011 2364229, 071 4543703.

  ****************************************************

  2018-02-06 15:53:12

  சேவை - 04-02-2018