Widgets Magazine
  • கணனிக்கல்வி 04-02-2018

    Spoken English (100% Practical English) Computer Basic & Advanced Courses, Montessori Teacher Training Course. இப் பாடநெறிகள் 8 பேர் கொண்ட குழு வகுப்புகளாக நடைபெறும். அனுபவம் மிக்க ஆசிரியரினால் கற்பிக்கப்படும். பாட நெறி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். MSC College, 203, Layards Broadway, Colombo – 14. Tel: 011 2433386, 077 7766514 – 546.

    ******************'**********************************

    2018-02-06 15:30:39

    கணனிக்கல்வி 04-02-2018