• வாடகைக்கு தேவை - 14-01-2018

  ீடு குத்­த­கைக்கு தேவை.  கொழும்பு மாளி­கா­வத்தை/ தெமட்­ட­கொட பகு­தியில்   இரு அறை­க­ளுடன் கூடிய  Parking  வச­தி­யுடன், வீடொன்று குத்­த­கைக்கு தேவை. 075 2551535.

  '******************************************

  Wellawatte, Bambalapitiya இல் வீடு வாட­கைக்கு  தேவை.  Near to Galle Road is  Preferable. No need Brokers. 077 3484467.

  '******************************************

  ஒரு சிறிய குடும்­பத்­திற்கு வீடு வாட­கைக்குத் தேவை. 10000–15000 க்குள்  வாட­கை­யாக இருக்க வேண்டும்.  அமை­தி­யான  சூழலைக் கொண்ட  இட­மாக  இருக்க வேண்டும். மாபோலை புனித ஆரோக்­கிய  அன்னை ஆல­யத்­திற்கு  அரு­கா­மையில் அல்­லது  மாபோலை, வத்­தளை, மாபாகே பிர­தே­சங்­க­ளிலும் எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கி­றது. 077 7805598.

  '******************************************

  2018-01-15 14:09:08

  வாடகைக்கு தேவை - 14-01-2018