• கணனிக்கல்வி - 06-03-2016

  CT (A/L, O/L) GIT, Computer Science (O/L, A/L) Cambridge/ Edexcel Computer தரம் 1 – 9 வகுப்புகள் with practical, Ms Office, Tally சகல Computer பாடங்களும் கற்பிக்கப்படுகின்றன. CCIT வத்தளை. Contact: 011 2931813, 071 4849767.

  ***********************************************

  சகல கம்­பி­யூட்டர் பாடங்­களும் Spoken English உம் அடிப்­ப­டை­யி­லி­ருந்து கற்க முடியும். சர்­வ­தேச அங்­கீ­காரம் பெற்ற சான்­றிதழ். கம்­பி­யூட்டர் துறையில் வேலை­வாய்ப்­பிற்கும் சுய­தொழில் செய்­வ­தற்கும் ஏற்­பாடு செய்து தரப்­படும். ஒவ்­வொரு வாரமும் புதிய வகுப்­புகள் ஆரம்­ப­மா­கின்­றன. ISS, 78, புதுச்­செட்­டித்­தெரு. கொட்­டாஞ்­சேனை. 072 2000333 www.iss.lk  

  ***********************************************

  2016-03-07 17:15:35

  கணனிக்கல்வி - 06-03-2016