• வாகன விற்பனைக்கு - 06-03-2016

  R.Z.H. 112  PB – XXXX   YM 2003. Super GL. 0777 582755.

  ********************************************

  FAW Brand new 10 ½ அடி ஒரு முழு­மை­யான அலு­மி­னியம் பொடி­யுடன் AC/PS, டபல் வீல் முத­லா­வது உரி­மை­யாளர் LJ – 8XXX, 1600km ஓடடம். லொறி 16,90/= அல்­லது அதி­க­விலை கோர­லுக்கு. அனைத்து IZUZU உதி­ரிப்­பா­கமும் பொருத்தும் கம்­பனி விலையை விட குறை­வாக. 011 3144661, 0777 209349.

  ********************************************

  நல்ல நிலையில் உள்ள TVS Red Colour Three Wheel விற்­ப­னைக்கு உண்டு. அத­னுடன் 19’’ Singer Brand new TV உம் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. TP. 0777 667980 (பம்­ப­லப்­பிட்டி)

  ********************************************

  50– 6xxx Shell Model Van விற்­ப­னைக்கு. பாட­சாலை சேவை­யுடன் 077 9050301. (Kirulapone யில்)

  ********************************************

  தெஹி­வ­ளையில் நல்ல பாவ­னை­யி­லுள்ள Nissan Juke உட­னடி விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 1600 CC, CAB xxxx, 2014 ஆம் ஆண்டு புதிய வாக­ன­மாக பதிவு செய்­யப்­பட்­டது. 1 ஆம் பாவ­னையில் 23,500 km தூரம் ஓடி­யுள்­ளது. Rs, 7,700,000/= (தொகை பேசித்­தீர்­மா­னிக்­கலாம்) 077 6369416. 

  ********************************************

  புதிய Hero Pleasure மோட்டார் வண்டி இல.xvxxx (915 Kg) ஓடி­யது உட­ன­டி­யாக விற்­ப­னைக்­குண்டு. தொடர்­புக்கு: 077 5911717.

  ********************************************

  Ambassodor 2004 Brand New HT-XXX Original Diesal A/C, Plat Metallic Green Mint condition Quick Sale. 10.75/=. 0771500014.

  ********************************************

  60 நிசான் கரவன் (VRG) Van விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 1982 மொடல் பெயின்ட் டின்­கரின் செய்­துள்­ளது. விலை 730,000 தொடர்பு 0723658630.

  ********************************************

  TATA Bus in good condition with Route permit. Trinco– Pulmudai. Contact No: 077 9423569. 

  ********************************************

  Hino Dutro Lorry, 14 ½’, Tent Body, LC– xxxx சிறந்த பாவனை நிலையில் விற்பனைக்கு உண்டு. 077 3400376. 

  ********************************************

  2016-03-07 17:14:51

  வாகன விற்பனைக்கு - 06-03-2016