• வாடகைக்கு தேவை - 07-01-2018

  சிறிய குடும்பம் ஒன்­றிற்கு 3 அல்­லது 4 படுக்­கை­ய­றை­களைக் கொண்­டதும் வாகனத் தரிப்­பிட வச­தி­யுடன் தனி வீடு அல்­லது Apartment தேவை. வெள்­ள-­வத்தை, கிரு­லப்­பனை, தெஹி­வளை, களு­போ­வில போன்ற இடங்­களில் விரும்­பத்-­தக்­கது. 077 7761346.

  '************************************************

  கடை வாட­கைக்குத் தேவை. வெள்­ள­வத்தை, தெஹி­வளை காலி வீதியில் Cosmetics Shop செய்யக் கூடிய கடை ஒன்று தேவை. 077 9011582.

  '************************************************

  Wellawatte, Bambalapitiya இல் வீடு வாட­கைக்கு தேவை. Near to Galle Road is Preferable. No need Brokers. 077 3484467.....

  '*************************************************

  2018-01-08 15:15:40

  வாடகைக்கு தேவை - 07-01-2018