• டிரைவிங் - 01-01-2018

  I teach safe driving for life Private Lessons in A/C Car free Home Pick up (Limited Area) Week days & weekly Classes Lady Instructor for Ladies. Nalika Maheshi Instructor. 077 9942473.

  *************'****************************************

  Jeni Driving School (Government Approved DS. 8823) ஆண், பெண் இருபாலருக்கும் தங்கள் வசதிக்கேற்ற நேரங்களில் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற பயிற்றுவிப்பாளரினால் Driving பயிற்சி வழங்கப்படும். Lady Instructor for Ladies. January  முதலாம் திகதி காலை 7 மணி முதல் 2 மணி வரை பதிவு மேற்கொள்பவருக்கு விசேட கழிவுகள் வழங்கப்படும். தொடர்பு :- 49 A, George R De Silva Mawatha, Colombo13. 264/ 1/ 2, Hendala Road, Wattala, Kerawalapitiya Junction.Tel No: 071 0961406, 077 5355331, 072 3828456.

  *************'****************************************

  2018-01-02 16:43:37

  டிரைவிங் - 01-01-2018