• கணனிக்கல்வி 01-01-2018

  கொம்பியூட்டர் பாடநெறிகள் அடிப்படை யிலிருந்து கற்பிக்கப்படும். Office Pack, Creative Desining, Fast Typing, Computer Teacher Training விரும்பிய நேரத்தில் பதிவு செய்து கற்றுக் கொள்ளலாம். Spoken English புதிய பிரிவுகள் ஆரம்பமாகின்றது. பாடநெறி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். (Jan 5 ஆம் திகதிக்கு முன்பதிபவருக்கு free ஆக Courses கற்பிக்கப்படும்) MSC College, 203, Layards Broadway, Colombo – 14. Tel: 011 2433386, 077 7766514 – 546.

  ********************************'**********************

  சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken English உம் அடிப்படையிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புதுச்செட்டித் தெரு, கொட்டாஞ்சேனை. 075 5123111. www.kotahena.com

  *********************************'*************************

  2018-01-02 16:40:53

  கணனிக்கல்வி 01-01-2018