• பழுதுபார்த்தல் - 24-12-2017

  Computer / Laptop Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software Formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்­யப்­படும். 1000/= மட்­டுமே. மேல­திக எந்தக் கட்­ட­ணமும் அறி­வி­டப்­பட மாட்­டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்­டுமே பணம் அற­வி­டப்­படும். கிழ­மையில் எல்லா நாட்­களும் பழு­து­பார்க்­கப்­படும். 1000/= மட்­டுமே. Computer குறைந்த விலைக்கு விற்­ப­னைக்­குண்டு.  Kumar – 077 2906492.

  *************************'**********************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகர ணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக்கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  *************************'**********************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Four Burner, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  *************************'**********************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறுகிய நாட்கள் பாவித்த  A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவா தத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088 / 071 7236741 / 011 2360559.

  *************************'**********************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229 / 011 2360559.

  *************************'**********************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியால ங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan).

  *************************'**********************

  சகலவிதமான CRT TV, LED, LCD TV, DVD Player Home Theatre, Microwave Oven, Blender Fan சகலவிதமான வீட்டு மின் உபகரணம் 6 மாத உத்தரவாதத்துடன் திருத்தி கொடுக்கப்படும். 078 9359750. Kamal. 

  *************************'**********************

  LED, LCD, Washing machine, Micro oven, ஆகியன நேரடியாக வந்து திருத்தி கொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு) (ரவி. பம்பலப்பிட்டிய) 077 8196095

  *************************'**********************

  Any Brand of Automatic, Manual, Topload Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன  உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பல ப்பிட்டி. Sasi 077 9220271. 

  *************************'**********************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாத த்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR.ஆனந்த். 072 9508248.

  *************************'**********************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள் பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding Aluminium கூரை வேலைகள் உத்தரவா தத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M. Amalan. 077 8408260

  *************************'**********************

  2017-12-26 16:17:53

  பழுதுபார்த்தல் - 24-12-2017