• வாடகைக்கு தேவை - 24-12-2017

  வீடு ஒன்றில் Room வாட­கைக்கு உட­ன­டி­யாக தேவை. கொச்­சிக்­கடை, Kotahena, Wattala, Grandpass இல். தொடர்பு : 072 2369369/076 4745505.

  '*********************************************************

  2 அறைகள் உள்ள வீடு கொள்­ளுப்­பிட்டி, பம்­ப­லப்­பிட்டி, வெள்­ள­வத்தை,  தெஹி­வளை ஆகிய இடங்­களில் வாட­கைக்கு தேவை. 077 9691174.

  *********************************************************

  சிறிய குடும்பம் ஒன்­றிற்கு வீடு அல்­லது அனெக்ஸ் வெள்­ள­வத்தை / தெஹி­வளை பகு­தி­களில் வாட­கைக்கு தேவை. தரகர் வேண்டாம். தொடர்பு: 076 4197502. 

  '*********************************************************

  தொடர்­மாடி, வீட்டு எனெக்ஸ் உட­ன­டி­யாக தேவை.  வாட­கைக்கு  அல்­லது  விலைக்கு வாங்­கு­வ­தற்கும் கருத்தில்  கொள்­ளப்­படும்.  தய­வு­செய்து அழைக்­கவும். Raju தொ.பே– 075 4542068.  

  '*********************************************************

  சிறிய குடும்பம் ஒன்­றிற்கு 3 அல்­லது 4 படுக்­கை­ய­றை­களைக் கொண்­டதும் வாகனத் தரிப்­பிட வச­தி­யுடன் தனி­வீடு அல்­லது Apartment தேவை. வெள்­ள-­வத்தை, கிரு­லப்­பனை, தெஹி­வளை, களு­போ­வில போன்ற இடங்­களில் விரும்­பத்--­தக்­கது. 077 7761346.

  '*********************************************************

  Wellawatte/ Bambalapitya வில் வீடு வாட­கைக்குத் தேவை. Near to Galle Road is Preferable. No Need Brokers. 077 3484467.  

  '*********************************************************

  2017-12-26 16:05:26

  வாடகைக்கு தேவை - 24-12-2017