• மணமகன் தேவை - 17-12-2017

  யாழ்ப்­பாணம், இந்து வெள்­ளாளர், (1983 விசாகம் Masters of Arts (UK), (1985– உத்­தி­ரட்­டாதி BSc), (1981– அத்தம் Teacher), (1975– பூராடம்– BSc), (1983– மூலம் BA) ஆகிய ஐந்து Divorced பெண்­க­ளுக்கு மாப்­பிள்­ளைமார் தேவை. போன்: 011 2520619. 

  ******************************************************

  யாழ்ப்­பாணம், இந்து வெள்­ளாளர் (1977– ஆயி­லியம் BSc), (1982– அனுசம் System Accountant), (1983– சதயம் BSc), (1989– பூராடம் Double Degree), (1990– அனுசம் MBBS Doctor) ஆகிய ஐந்து Australia Citizen Divorced பெண்­க­ளுக்கு மாப்­பிள்­ளைமார் தேவை. போன்: 077 5393728. 

  ******************************************************

  கொழும்பு, R.C 1988 இல் பிறந்த, படித்த, தொழில் புரியும் மண­ம­க­ளுக்கு தகுந்த மண­ம­கனை பெற்றோர் எதிர்ப்­பார்க்­கின்­றனர். தொடர்­புக்கு : 076 8642646.

  ******************************************************

  யாழிந்து வேளா­ளர்கள், 1990, உத்­தி­ரட்­டாதி, 7 இல் செவ்வாய். 8 புள்ளி, பாவம் 31, உயரம் 5’ 5”, BSc பட்­ட­தாரி மண­ம­க­ளுக்கு மண­ம­கனை எதிர்ப்­பார்க்­கின்­றனர். 1991, பூசம், சூரியன், செவ்வாய் 11இல், பாவம் 15, உயரம் 5’ 5”. BSc Food Science பட்­ட­தாரி மண­ம­க­ளுக்கு வெளி­நாடு or உள்­நாட்டில் மண­ம­கனை எதிர்ப்­பார்க்­கின்­றார்கள். தொடர்­பு­க­ளுக்கு thiruchelvam1964@gmail.com விவாக பொருத்­துனர் 077 6213832. புலோலி, பருத்­தித்­துறை.

  ******************************************************

  யாழிந்து, விஸ்­வ­குலம், 1986, பரணி 2 இல் செவ்வாய், பாவம் 8, Engineer மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. அம்­பிகை திரு­மண சேவை. 69 2/1, விகாரை லேன், கொழும்பு 06. 011 2363710, 077 3671062.

  ******************************************************

  யாழிந்து, வேளாளர், 1988, கேட்டை 1 இல் செவ்வாய், பாவம் 36, ACMA, MBA Reading Accountant மண­ம­க­ளுக்கு தகுந்த மண­மகன் தேவை. அம்­பிகை திரு­மண சேவை. 69 2/1, விகாரை லேன், கொழும்பு 06. 011 2363710, 077 3671062.

  ******************************************************

  யாழிந்து, வேளாளர், 1987, ரோகிணி, 2 இல் செவ்வாய், பாவம் 31, BSc Food Science & Technology Senior Quality Control Manager, MSc reading மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. அம்­பிகை திரு­மண சேவை. 69 2/1, விகாரை லேன், கொழும்பு 06. 011 2363710, 077 3671062.

  ******************************************************

  இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த 1972 இல் பிறந்த மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. செவ்வாய் 7, 4, 2இல் உள்­ள­வர்கள். தொடர்பு : 076 7468855.

  ******************************************************

  யாழிந்து, வேளாளர், 1993, பரணி, உயரம் 5’ 4”, பாவம் 17, சூரியன், செவ்வாய் 11 இல், MSc இன்­ஜி­னியர், அவுஸ்­தி­ரே­லியா  P.R உண்டு. மண­ம­க­ளுக்கு மண­ம­கனை எதிர்ப்­பார்க்­கின்­றார்கள். தொடர்­பு­க­ளுக்கு :- thiruchelvam1964@gmail.com. 077 6213832. பருத்­தித்­துறை.

  ******************************************************

  நுவ­ரெ­லி­யாவைச் சேர்ந்த, 40 வய­து­டைய சர்­வ­தேச பாட­சாலை ஆசி­ரியை ஒரு­வ­ருக்கு நிரந்­தர தொழில் புரியும் கிறிஸ்­தவ மதத்தைச் சேர்ந்த மண­மகன் தேவை.. கண்டி பிர­தே­சத்தைச் சேர்ந்­தவர் என்றால் விரும்­பத்­தக்­கது. தொடர்பு : 072 4850310.

  ******************************************************

  யாழ்ப்­பாணம், இந்து, வெள்­ளாளர், (1981 – கேட்டை - MSc), (1969 – அச்­சு­வினி – IT Engineer), (1980 – அத்தம் - BSc), (1984 – சதயம் – BA, ACCA) ஆகிய நான்கு UK Citizen, Divorced பெண்­க­ளுக்கு மாப்­பிள்­ளைமார் தேவை. தொடர்பு : 077 5393728.

  ******************************************************

  யாழ்ப்­பாணம், இந்து, வெள்­ளாளர் (1983 – ஆயி­லியம் - MBA), (1989 – விசாகம் - Cordinator), (1992 – பூரட்­டாதி - Beautician), (1981 – திரு­வோணம் - BA) ஆகிய  நான்கு Divorced பெண்­க­ளுக்கு மாப்­பிள்­ளைமார் தேவை. தொடர்பு : 011 2523127.

   ******************************************************

  கொழும்பைச் சேர்ந்த 32 வய­து­டைய 5’ 4” உய­ர­மான தனியார் நிறு­வ­னத்தில் பணி­பு­ரியும் அழ­கிய தோற்­ற­மு­டைய முஸ்லிம் மணப்­பெண்­ணுக்கு படித்த அழ­கிய தோற்­ற­மு­டைய மண­மகன் தேவை. 0729002956.

  ******************************************************

  யாழிந்து கோவியர் 1986, உத்­த­ரட்­டாதி, Account Execuitive Officer, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. நல்லூர். 021 4923738,  071 4380900 www.realmatrimony.com

  ******************************************************

  யாழிந்து விஸ்­வ­குலம் 1989, பூரட்­டாதி, Admin Officer, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. நல்லூர். 021 4923864, 071 4380900. support@realmatrimony.com

  ******************************************************

  யாழிந்து வேளாளர் 1984, விசாகம், Doctor, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 14– 3/1G, 37th Lane, Colombo – 06. 011 4380900, 077 7111786, support@realmatrimony.com

  ******************************************************

  யாழிந்து வேளாளர் 1990, பூராடம், Management Consultant, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 14– 3/1G, 37th Lane, Colombo – 06. 011 4380900, 077 7111786. support@realmatrimony.com

  ******************************************************

  யாழிந்து வேளாளர் 1988, மிரு­க­சீ­ரிடம், Human Resource Management, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 14– 3/1G, 37th Lane, Colombo – 06. 011 4380899,   077 7111786. www.realmatrimony.com

  ******************************************************

  யாழிந்து வேளாளர் 1994, உத்­தரம், Accountant, Australia Citizen மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 14– 3/1G, 37th Lane, Colombo – 06. 011 4380900, 077 7111786. support@realmatrimony.com

  ******************************************************

  யாழிந்து வேளாளர் 1986, சதயம், Doctor Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 14– 3/1G, 37th Lane, Colombo – 06. 011 4380899, 077 7111786. www.realmatrimony.com

  ******************************************************

  யாழ் இந்து வேளாளர் 1989 இல் பிறந்த கொழும்பில் தனியார் நிறு­வ­னத்தில் வேலை­பார்க்கும் பதிவு திரு­ம­ணத்­துடன் முறி­வ­டைந்த மண­ம­க­ளுக்கு 5' 3" 3 ஆம் பாதம் சூ. செ. 4, கி.பா 14 மண­ம­கனை எதிர்­பார்க்­கின்றோம். யாழ் வேளாளர் விரும்­பத்­தக்­கது. நேரடி தொடர்­புக்கு: 076 3313055.

  ******************************************************

  கொழும்பு வெள்­ளாளர் சிவந்த அழ­கிய 27 வயது தனியார் பாட­சாலை ஆசி­ரியர் மக­ளுக்கு பெற்­றோரும், சகோ­த­ரனும் (Doctor) படித்த உயர் தொழில்­பு­ரியும் மண­ம­கனை தேடு­கின்றோம். சீதனம் தரப்­படும். Phone 077 4838618

  ******************************************************

  யாழிந்து கோவியர் 1980 திரு­வா­திரை மண­ம­க­ளுக்கு உள்­நாட்­டிலோ, வெளி­நாட்­டிலோ பெற்றோர் மண­ம­கனை எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். தொலை­பேசி இலக்கம். 077 0279285

  ******************************************************

  யாழிந்து வேளாளர் 1988, திரு­வோணம், எட்டில் செவ்வாய் Doctor Sri Lanka / யாழிந்து வேளாளர் 1992, மிரு­க­சீ­ரிடம் 2, இரண்டில் செவ்வாய், Engineer Sri Lanka / கொழும்பு இந்து மலை­யாளம் 1991, அத்தம், பன்­னி­ரெண்டில் செவ்வாய் Doctor Sri Lanka / முல்­லைத்­தீவு, இந்து வேளாளர்1989 பரணி, நான்கில் செவ்வாய், Doctor Sri Lanka / வவு­னியா இந்து வேளாளர், 1990 அச்­சு­வினி, செவ்­வா­யில்லை MSc London Citizen / மட்­டக்­க­ளப்பு இந்து வேளாளர் 1986, கார்த்­திகை 3 , எட்டில் செவ்வாய் Doctor Sri Lanka / மன்னார் இந்து கோவியர் 1990, திரு­வோணம், செவ்­வா­யில்லை Engineer, Canada Citizen / திரு­கோ­ண­மலை இந்து வேளாளர் 1992 அச்­சு­வினி, செவ்­வா­யில்லை A/L வெளி­நாடு தேவை. சிவ­னருள் திரு­மண சேவை. 076 6368056

  ******************************************************

  அவுஸ்­தி­ரே­லி­யாவில் வசிக்கும் Citizen உள்ள, அனுஷ நட்­சத்­திரம், விருச்­சிக ராசி­யு­டைய 02.06.1985 இல் பிறந்த, Degree in Medical Science and Degree in Psychology தகை­மை­யு­டைய மக­ளுக்கு அவுஸ்­ரே­லி­யாவில் வாழும் இந்து மத, படித்த, பண்­புள்ள மண­ம­கனைப் பெற்றோர் தேடு­கின்­றனர். தொடர்பு : 0061 425254385, 077 9207737.

   ******************************************************

  இந்­திய வம்­சா­வாளி 27 வயது (BSc) UK, 29 வயது உயர்­குலம் Canada (MSc) அழ­கிய மண­ம­கள்­மா­ருக்கு வெளி­நாட்டில் அல்­லது உள் நாட்டில் மண­ம­கன்மார் தேவை. 077 1115572

  ******************************************************

  கௌர­வ­மான குடும்­பத்தைச் சேர்ந்த ஒழுக்­க­மான திரு­ம­ண­மா­காத இளமை தோற்றம் 1970 இல் பிறந்த RC உயரம் 5’, O/L படித்த நாடார் இன பெண்­ணுக்கு மண­மகன் தேவை. சீதனம் வீடு. என்­டனி 011 5246486, 072 5578093.

  ******************************************************

  கண்­டியை பிறப்­பி­ட­மாக கொண்ட இந்து 1988, சிம்­ம­ராசி, பூர நட்­சத்­திரம், தற்­போது Colombo IT Company இல் (I.T. Diploma) Software Engineer ஆக வேலை செய்யும், சிவந்த, அழ­கிய மக­ளுக்கு கௌர­வ­மான குடும்­பத்தில் நல்ல வரனை எதிர்­பார்க்கும் பெற்றோர். தொடர்பு: 076 4537824.

  ******************************************************

  1987 இல் பிறந்த, மூலம்  2 ஆம் பாதம், தனுசு ராசி, படித்து தொழில் செய்யும், முக்­குல பெண்­ணுக்கு கல்வி, தொழில் உடைய மண­மகன் தேவை. தொடர்பு: 077 8783190.

  ******************************************************

  கொழும்பு 21.02.1991 இல் பிறந்த இந்து உயர்­குலம் 5’ 2” உயரம், மேச ராசி கார்த்­திகை 1ம் பாதம் 2 இல் செவ்வாய் உள்ள B.B.A. படித்த பொது நிற மக­ளிற்கு படித்த உத்­தி­யோகம் பார்க்கும் தீய பழக்­கங்கள்  அற்ற 32 வய­திற்கு குறை­வான மண­மகன் தேவை. தொடர்பு: 077 1358019.

  ******************************************************

  கொழும்பு, இந்து வேளாளர், தனியார் நிறு­வ­னத்தில் பணி­பு­ரியும், 30 வய­து­டைய, பட்­ட­தாரி, செவ்வாய் குற்­ற­முள்ள பெண்­ணுக்கு நற்­ப­தவி வகிக்கும் பட்­ட­தாரி மண­ம­கனை தாயார் எதிர்ப்­பார்க்­கின்றார். தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 0773303808

  ******************************************************

  2017-12-18 15:08:55

  மணமகன் தேவை - 17-12-2017