• பழுதுபார்த்தல் - 26-11-2017

  Computer and Laptop Repair வீடுக ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்ய ப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவி டப்பட மாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்தி கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிட ப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar – 077 2906492.

  *************************************************

  Expert Service for repairs Hipower amps, Setups, Microwaves, Spools, Modern Valve amps, Turn tables, undertake to repair unrepairable sets by Designing  new  Circuits. Hot– 077 2544403.

  *************************************************

  T.V., D.V.D, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker. Fan Spray painting  என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  *************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte). 

  *************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலை க்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), A/C, Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாக திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics)/ ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 011 2388247/ 072 2199334.

  *************************************************

   Any Brand of Automatic, Manual, Topload Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன  உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள் ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பல ப்பிட்டி. Sasi 077 9220271.

  *************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலய ங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan).

  *************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  *************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்க ளுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting. (Genuine, XP, W7, W8, W10, Virus Guard) Installation 1000/=  இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale (1 year warranty)  ரூபன் : 072 9958888.

  *************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவா தத்தோடு திருத்தித்தரப்படும். Screen Printing செய்து தரப்படும். Ar. Ananth, 072 9508248

  *************************************************

  சகல LED, LCD Micro Oven, Washing Machine ஆகியன கொழும்பின் எப்பா கத்துக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்தி கொடுக்கப்படும். (ரவி 077 8196095 Bambalapitiya)

  *************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள் பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M. Amalan. 077 8408260

  *************************************************

  சகலவிதமான Plumbing, Electrical வேலைகளை குறைந்த விலையில், சிறந்த முறையில் கொழும்பில் செய்து கொடுக்கப்படும். தொடர்பு: Mr. Rashad 077 5197550/ 075 8794343.

  *************************************************

  Sun TV, KTV, Kalaignar TV, Vijay TV, Raj TV, Zee tamil, Sun music, Discovery, National Geographic, HBO, Star channels, Ten sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  ***************************************************

  2017-11-27 17:08:59

  பழுதுபார்த்தல் - 26-11-2017