• பழுதுபார்த்தல் - 19-11-2017

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவி டப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே. Kumar – 077 2906492.

  ***************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte). 

  ***************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ***************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  ***************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan).

  ***************************************************

  Any Brand of Automatic, Manual, Topload Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன  உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டா ஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi 077 9220271.

  ***************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  ***************************************************

  கிரைண்டர், மிக்ஸி, Fan, Washing Machine, Oven போன்ற அனைத்து விதமான மின் உபகரணங்களும் வீட்டுக்கு வந்து (கொழும்பில்) Repair செய்து தரப்படும். அத்துடன்  (3 Phase, Single Phase)  மின் இணைப்புக்களும் செய்து  தரப்படும். 072 9547377.

  ***************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), A/C, Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாக திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics)/ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு13. Tel: 011 2388247/ 072 2199334.

  ***************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587,  078 8881691. (Wellawatte). 

  ***************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்களது வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்திரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். Screen Printing செய்து தரப்படும். AR. ஆனந்த் 0729508248

  ***************************************************

  Fridge, A/C, (Air conditioner) Washing Machine service, Repair  வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். குறுகிய நாட்கள் பாவித்த (A/C), Brand new A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்குண்டு. சிவா - – 077 1048449, Sri – 077 5433049, 2734799.

  ***************************************************

  Computer, Laptop Repair, CCTV Installation Service, Electrical Repairs, House Painting, Sun TV, KTV, Zee Tamil, Vijay TV போன்ற  Dish Antenna Channel கள்  திருத்த வேலைகள் மற்றும் Recharge கள் உடன் செய்து தரப்படும். சேவைகள் திருப்திகரமாக இல்லாவிடில் பணம் மீளத்தரப்படும். தொடர்புகளுக்கு : Harish 076 5679959, 011 2081585.

  ***************************************************

  சகலவிதமான Plumbing, Electrical வேலைகள் குறைந்த விலையில் சிறந்த முறையில் கொழும்பில் செய்து கொடுக்கப்படும். தொடர்பு : Mr. Rashad. 077 5197550/ 075 8794343.

  ***************************************************

  LED, LCD, Smart TV, Washing Machine, Micro Oven  ஆகியன நேரடியாக கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் வந்து திருத்தி  கொடுக்கப்படும். சகல LED, LCD, Original  Parts  எம்மிடம் உண்டு. (ரவி 077 8196095 Wellawatte). 

  ***************************************************

  2017-11-20 15:51:01

  பழுதுபார்த்தல் - 19-11-2017