• பழுதுபார்த்தல் - 12-11-2017

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  *************************************************

  Any Brand of Automatic, Manual, Topload Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன  உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi 077 9220271.

  *************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan).

  *************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகர ணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte). 

  *************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), A/C, Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாக திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics)/ ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 011 2388247/ 072 2199334.

  *************************************************

  Laptop/ Desktop Repairing, Networking, Trouble Shooting, Software Installation தொடர்புகளுக்கு: 077 3864724. ரஞ்சன் Can visit to Office/ Home. 

  *************************************************

  சகலவிதமான Plumbing, Electrical வேலைகளை குறைந்த விலையில் சிறந்த முறையில் கொழும்பில் செய்து கொடுக்கப்படும். தொடர்புகளுக்கு: Mr. Rashad: 077 5197550, 075 8794343. 

  *************************************************

  Fridge, A/C, (Air Conditioner) Washing Machine Service, Repair வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். குறுகிய நாட்கள் பாவித்த (A/C), Brand new A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்குண்டு. சிவா – 0771048449, Sri – 0775433049, 2734799.

  *************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  *************************************************

  LED, LCD, Washing Machine, Micro oven ஆகியன கொழும்பில் எப்பாகத்துக்கும் வந்து திருத்தி கொடுக்கப்படும். சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு. 077 8196095 (ரவி) Wellawatte.

   *************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR, Ananth. 072 9508248. 

  *************************************************

  Sun TV, KTV, Kalaignar TV, Vijay TV, Raj TV, Zee tamil, Sun music, Discovery, National Geographic, HBO, Star channels, Ten sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  *************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவி டப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்தி கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar – 077 2906492.

  *************************************************

  2017-11-13 17:01:51

  பழுதுபார்த்தல் - 12-11-2017