• பழுதுபார்த்தல் - 01-10-2017

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar– 077 2906492.

  *******************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *******************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலய ங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan).

  *******************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  *******************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகர ணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587, 0788881691 (Wellawatte).

  *******************************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Topload Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi. 077 9220271.

  *******************************************************

  LED, LCD, Smart TV, Micro Oven, Washing Machine ஆகியன கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் நேரில் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல LED, LCD, Smart T.V parts எம்மிடமுண்டு) (ரவி – 077 8196095 Wellawatte). 

  *******************************************************
  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்துதரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formating (Genuine, XP, W7, W8, W10, Virus Guard) Installation. 1000/=. இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale (One year Warranty) ரூபன் 072 9958888 

  *******************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  *******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), A/C, Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாக திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) / ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/ 7, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 011 2388247/ 072 2199334

  *******************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்களது வீடுகள் or  நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். A.R. ஆனந்த் – 072 9508248.

  *******************************************************

  2017-10-02 17:29:13

  பழுதுபார்த்தல் - 01-10-2017