• பழுதுபார்த்தல் - 10-09-2017

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிட ப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar– 077 2906492.

  *****************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தே வைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan).

  *****************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *****************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro oven, four Burner, Rice Cooker, Gas  Cooker, Fan, Spry painting என்பன வீட்டுக்கு  வந்து  செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  *****************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587,0788881691 (Wellawatte). 

  *****************************************************

  Computer, Laptop, Printer, Networking பழுதுபார்த்தல் மற்றும் Tally Accounting Software Consulting வேலைகள், உங்கள் காரியாலயங்களுக்கும், வீடுகளுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். IT Solution No: 426–1/34, Bloemendhal Road, Kotehena.  077 3267676.

  *****************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  *****************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்களது வீடுகள் Or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR.Ananth. 072 9508248. 

  *****************************************************

  LED, LCD, Smart TV, Washing Machine உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பின் எப்பா கத்துக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்தி கொடுக்கப்படும். (சகல LED, LCD, Parts எம்மிடமுண்டு.) 077 8196095. ரவி Wellawatte. 

  *****************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges) சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C) Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு –13. Tel:  2388247, 072 2199334.

  *****************************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Topload, Washing Machine, Watermotor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை 07774 72201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi 0779220271.

  *****************************************************

  2017-09-12 11:53:42

  பழுதுபார்த்தல் - 10-09-2017