• பழுதுபார்த்தல் - 27-08-2017

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிட ப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar– 077 2906492.

  ************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Gas Cooker, Rice Cooker, Fan, Blender, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  ************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  ************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587,0788881691 (Wellawatte).

  ************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges) சகலவிதமான தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் (TV), (A/C) Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel. 2388247, 072 2199334.

  ************************************************

  LED, LCD, Smart TV, Hifi Set, Micro Oven, Washing Machine ஆகியன கொழும்பின் எப்பாகத்திலும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். சகல LED, LCD, Original Parts எம்மிடமுண்டு. (ரவி: 077 8196095. Wellawathe) 

  ************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service உங்கள் வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, XP, W7, W8, W10, Virus Guard) Installation 1000/= ற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year warranty) ரூபன் 072 9958888.

  ************************************************

  Computer, Laptop Quick Repairing Service மற்றும் Typesetting, Translation சகலவிதமான கணனி சம்பந்தமான வேலைகள் செய்துதரப்படும். Jude PC Zone, 19 – 1/11, Galle Road, Colombo – 06. 077 5584932.

  ************************************************

  Sun TV, KTV, Kalaignar TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil, Sun Music, Discovery, National Gepgraphic, HBO, Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  ************************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Topload, Washing Machine, Watermotor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை 0777472201. வெள்ள வத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi 0779220271.

  ************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printing) செய்துதரப்படும்.  AR. Ananth. 072 9508248.

  ************************************************

  Fridge, Air Conditioner (A/C), Washing Machine, Services, Repair வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். குறுகிய காலம் பாவித்த (A/C), Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனை க்குண்டு. சிவா : 077 1048449, Sri: 077 5433049.

  ************************************************

  உங்கள் இடத்திற்கு வந்து கணனி திருத்த வேலைகள் செய்து தரப்படும். அத்துடன் Visiting Card, Banners Paper Artworks, Broucher Design, Album Designing, Video Editing போன்ற அனைத்து வேலைகளும் முழுவதுமாக செய்து தரப்படும். (Printing வசதிகளும் உண்டு) 071 7702068.

  ************************************************

  2017-08-28 17:23:04

  பழுதுபார்த்தல் - 27-08-2017