• கடை விற்பனைக்கு - 27-08-2017

    கல்­கிசை, காலி வீதியில் 8.7 பேர்ச்சஸ் 6 கடை அறை­க­ளுடன் உடன் விற்­ப­னைக்கு. 650/= மில்­லியன். 075 5664666, 071 9383394. 

    *************************************************

    2017-08-28 17:16:53

    கடை விற்பனைக்கு - 27-08-2017