• டிரைவிங் - 21-02-2016

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத்திற மையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபாலாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners, (Government Approved), 25, Ramakrishna Road, Wellawatte, 0777 355605, 011 7215050.


  **********************************************

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School. Automatic மற்றும் Manual Car இல் பயிற்சி வழங்கப்படும். Lady Instructor for Ladies. Pick & Drop வசதியும் உண்டு. 0777 344844, 011 2505672. 


  **********************************************

  A One Driving School ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் அனுபவமுள்ள பயிற்சி யாளரால் சிறந்த முறையில் மும்மொ ழிகளிலும் தங்களின் வசதிக்கேற்ற நேரங்களிலும் சாரதிப் பயிற்சி வழங்கி, சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் பெற்றுத் தரப்படும். அத்துடன் International License பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வசதியு முண்டு. தொடர்புகளுக்கு: A One Driving School (Government Approved) No. 43, George R. De. Silva Mawatha, Kotahena, Colombo 13. Tel. No: 011 2337712. Hotline: 077 0488498.

  **********************************************

  2016-02-22 16:52:57

  டிரைவிங் - 21-02-2016