• டிரைவிங் - 13-08-2017

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சியளித்து லைசென்ஸ்  எடுத்துத் தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு.  விபரங்களுக்கு: 077 7344844, 2505672. 289, 1/1 Galle Road Wellawatte.

  **********************************************

  A/L 2017 பரீட்சைக்குத் தோற்றும் மாணவர்களுக்கு விசேட விலை கழிவுடன் வெள்ளவத்தையில் யாழ்.மிகத் திறமையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணிமுதல் பயிற்சி யளித்து இருபாலாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605, 011 7215050.

  **********************************************

  2017-08-14 17:20:03

  டிரைவிங் - 13-08-2017