• வாகன விற்பனைக்கு 21-02-2016

  மோட்டார் லொறி ஒன்று விற்பனைக்கு ள்ளது. விபரங்கள்: Make: TATA, Model: SFC 407, Year of Mfg: 2013, Fuel Type: Diesel, Body: Aluminium Full Body. தொடர்புகளுக்கு: இல. 568/42A, Sri Sangaraja Mawatha, Colombo 12 என்ற முகவரிக்கு சனி, ஞாயிறு தினங்களில் அணுகவும். 

  **********************************************

  Suzuki Escudo ஜீப் நல்ல நிலையில் உள்ளது. GB– xxxxxx மனுவல் கியர், சென்றல் லொக், அலோவில் Full Option. கொழும்பு வெள்ளவத்தையில். 0777 271249. 

  **********************************************

  Honda (Japan) Super Cub– C 90 or C 70 or C 50 English Number Original Condition. One Owner தொடர்பு இலக்கம்: 077 6648199, 026 2221096. 

  **********************************************

  திருகோணமலை Discover 150 நல்ல நிலையில் விற்பனைக்கு உண்டு. தொட ர்புகளுக்கு: 075 5577522, 026 4931149. 

  **********************************************

  மிட்சுபிசி வேன் விற்பனைக்கு உண்டு. PO 5– 52– xxx 1987. 4 கதவு மெனுவல். 0777 488401. 

  **********************************************

  எங்களிடம் வாகனங்கள் விற்பனைக்கு உண்டு. உங்கள் வாகனங்களையும் விற்றுத் தரப்படும். லீசிங் வசதியும் செய்து தரப்படும். 0777 488401, 011 4566665. 

  **********************************************

  47 Leyland Comet Super, Full body Lorry உடனடியாக விற்பனைக்குண்டு. தொடர்பு. 077 8344193.

  **********************************************

  Montero Center Spear V6, Brand New Imported 2010 Auto Fully Loaded Original paint Company maintained Dual AC, 7 Seater, Sunroof. 077 2331119.

  **********************************************

  2016-02-22 17:07:04

  வாகன விற்பனைக்கு 21-02-2016