• விற்பனைக்கு 21-02-2016

  பிலியந்தலையில் இயங்கும் இரும்பு தொழிற்சாலையில் முறுக்குக் கம்பி (Tor Steel) (Short Bar) 10 mm, 12 mm 12 அடி முதல் 18 வரை விற்பனைக்கு உண்டு. ஒரு டொன் (Ton) 60,000/= ரூபாய். தொடர்புக்கு: 071 7777077.

  *************************************************

  வெள்ளவத்தையில் நல்ல நிலையில் உள்ள Dining Table with 6 Chairs (Teak) விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புக்கு: 0777 319598. 

  *************************************************

  அழகிய லயன் பொமினேரியன் (Lion Pominerian) நாய்க் குட்டிகள் 6 மாதம் நிரம்பியது விற்பனைக்குண்டு. தொடர்பு. 077 3131907.

  *************************************************

  தென்னங்கன்று உயரம் x உயரம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வித்துக்கள். 072 3440143.

  *************************************************

  ஒரே தடவையில் 25 kg வீட்டு மின்சாரத்தில் மாவெடுக்கும் இயந்திரம் விற்பனைக்குண்டு. மட்டக்களப்பில். தொடர்பு. 077 9223210, 075 6772532.

  *************************************************

  Washing, Sewing Machine, Microwave, Dining Table & Chairs, 6 Chairs, Table, Television, VCD, Baby Cupboard, Fridge, Cooker, International School Books, Ladies Abayas. Dehiwela 077 3596344.

  *************************************************

  வெள்ளவத்தையில் உபயோகித்த தளபாடங்கள் உடனடி விற்பனைக்கு உண்டு. Dining Table, Sofa Set, Almirah (3/2 Doors), Beds (Double Beds / Single Beds), Steel Almirah , Iron Safe உடனடி விற்பனைக்கு. தொடர்பு – 077 4656778, 075 5061123.

  *************************************************

  Videocon Dish, தேக்கு மரக்கட்டில், Easy Chair, Dressing Table, Singer Machine சனி, ஞாயிறு தினங்களில் மட்டும் பார்வை யிடலாம். தொடர்புக்கு: 077 5199160.

  *************************************************

  தளபாடங்கள், டயினிங் டேபல், கதிரை யுடன் சோபா, 4 கட்டில் – மெத்தைகள், 3 அலுமாரிகள், குளிர்சாதனப்பெட்டி, 2 பேபி கொட்ஸ் Prams Trysical பல தளபாடங்கள் உரிமையாளர் வெளிநாடு செல்கிறார். 071 7035735.

  *************************************************

  சிறியளவிலான பலகை வெட்டும் இயந்திரம் 60 WATS ரூபா 25,000/= மற்றும் 11 in1 DVD Duplicator (Controller & Casing only) 20,000/= உடனடி விற்பனைக்கு. மிகக் குறைந்தளவு பாவனை. விலையை பேசித் தீர்மானி க்கலாம். தொடர்புகளுக்கு: 0777 900587 ஆதி.

  *************************************************

  Newly constructed upstairs house bordering Mount Lavinia / Ratmalana, Located in Park Road (Udyana Para) less then 200 meters from the Galle Road and 2 minutes walking distance, Convenient location with all facilities for Sale. Land Areas : 3 Perches, Ground floor: Living Area at 2 Rooms + Bathroom + pantry. 1st floor: Living Area + Dining + 2 Rooms. Balcony Area + Bath Room + Pantry. Separate Entrance / Separate Electricity Meter for the upstairs, No Parking facility. Contact: 0777 139800.

  *************************************************

  2016-02-22 17:05:57

  விற்பனைக்கு 21-02-2016