• பழுதுபார்த்தல் - 06-08-2017

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொ டுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிட ப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar– 077 2906492.

  *************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  *************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  *************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587,0788881691 (Wellawatte).

  *************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  *************************************************

  சகலவிதமான Plumbing, Electrical வேலைகளை குறைந்த விலையில் சிறந்த முறையில் கொழும்பில் செய்து கொடுக்கப்படும். தொடர்பு: Mr. Rashad: 077 5197550, 075 8794343. 

  *************************************************

  T.V., D.V.D Washing Machine Fridge, Micro Oven, Four Burner, Ride  Rice Cooker, Gas  Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  *************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service உங்கள் வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Coreldraw, Flash etc) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year warranty) ரூபன்: 072 9958888.

  *************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் (Fridges) சகலவிதமான தொலை க்காட்சி பெட்டிகள் (TV), (A/C) Washing Machine ஆகிய திருத்த  வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 2388247, 072 2199334.

  *************************************************

  LED, LCD, Smart TV, MICRO Oven Washing Machine, Hifi Set, DVD, Bluray ஆகிய சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (077 8196095 ரவி Wellawatte) 

  *************************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Topload, Washing Machine, Watermotor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திரு த்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை 0777472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi 0779220271.

  *************************************************

  AC, Fridge, Washing Machine, Microwave Grinder, Blender, Fan பழுதடைந்துவிட்டதா? பதறாதீர்கள். பழுதுபார்ப்புத் துறையில் விழுதுவிட்ட நாமம் Telecave வை நாடுங்கள். 410, Galle Road, Wellawatte. 075 9616565, 011 2360820, 011 2360821. 

  *************************************************

  4K LED, Curved Smart TV, LCD, பழைய Tube CRT TV, Bluray, Home Theatre, AMP DVD, Radio Cassette பழுதடைந்து விட்டதா? பதறாதீர்கள். பழுதுபார்ப்புத் துறையில் விழுதுவிட்ட நாமம் Telecave வை நாடுங்கள். 410, Galle Road, Wellawatte. 075 9616565, 011 2360820, 011 2360821. 

  *************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்ப டும். (Screen Printing) செய்து தரப்ப டும். A.R.ஆனந்த். 072 9508248.

  *************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan. 077 8408260.

  ****************************************************

  2017-08-07 15:52:27

  பழுதுபார்த்தல் - 06-08-2017