• வீடு காணி தேவை - 21-02-2016

  ஹட்டன் நகரில் சகல வசதிகளுடைய காணி வீடு வாங்குவதற்கு தேவை. 10 பேர்ச்சஸ் விரும்பத்தக்கது. தொடர்பு களுக்கு: 077 8347246, 077 5030472. 

  ****************************************************

  கண்டி கட்டுகஸ்தோட்டையில் நல்ல சூழலில் தனிவீடு 3 அறையுடன் வாடகைக்கு உடனடியாகத் தேவை. (தரகர் வேண்டாம்) Tel. 072 4124327.

  ****************************************************

  தென்னந்தோட்டம் தேவை சிலாபம், மன்னார், யாழ்ப்பாணம் போன்ற மாவட்டங்களில் 40 ஏக்கரில் தேவை. மின்னஞ்சல் agricocoestate@gmail.com SMS Call. 077 8535767.

  ****************************************************

  2016-02-22 17:04:54

  வீடு காணி தேவை - 21-02-2016