• பழுதுபார்த்தல் - 30-07-2017

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/-= மட்டுமே Kumar 0772906492.

  *********************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  *********************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடு க்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *********************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியால யங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  *********************************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Topload, Washing Machine, Watermotor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை 0777472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi 0779220271.

  *********************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587,0788881691 (Wellawatte).

  *********************************************************

  PC  Friend Computer & Laptops are repairing Service உங்கள் வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Coreldraw, Flash etc) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year warranty) ரூபன்: 072 9958888.

  *********************************************************

  சகலவிதமான Plumbing, Electrical வேலைகளை குறைந்த விலையில் சிறந்த முறையில் கொழும்பில் செய்து கொடுக்கப்படும். தொடர்பு: Mr. Rashad: 077 5197550, 075 8794343. 

  *********************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவா தத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (15 வருட அனுபவம்) (Screen Printing) செய்து தரப்படும். A.R. Ananth. 072 9508248.

  *********************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M. Amalan 077 8408260.

   *********************************************************

  Fridges, Aircondition (A/C) and  Washing Machine Repair Service  உங்கள் வீடுகளுக்கு  வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. நீங்கள் பாவித்த பழைய (A/C) கள் தகுந்த   விலையில்  வாங்கப்படும். சிவா:077 1048449, Sri: 077 5433049/2734799.

  *********************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள்  (Fridges) சகலவிதமான தொலைக்காட்சி பெட்டிகள்  (TV), (A/C) Washing Machine ஆகிய திருத்த  வேலைகள்  உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும்.  (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை,  கொழும்பு 13.  Tel: 2388247, 072 2199334.

  ************************************************************

  2017-07-31 17:17:07

  பழுதுபார்த்தல் - 30-07-2017