• மணமக்கள் தேவை - 16-07-2017

    மண­மக்கள் தேவை. யாழ். இந்து வேளாளர் கனடா P.R 35 வயது, பிரான்ஸ், P.R 36 வயது, சுவிஸ் P.R 32 வயது மண­ம­கன்­மா­ருக்கு மண­ம­கள்மார் தேவை. யாழ், கொழும்பு, மண­மக்­களும் உள்­ளனர். அதற்­கேற்ப மண­மக்கள் தேவை. தொடர்பு. ஜெயா:077 5284718. 

    *************************************************9

    2017-07-17 16:48:43

    மணமக்கள் தேவை - 16-07-2017