• மணமகன் தேவை - 09-07-2017

  மலை­யகம் இந்து கள்ளர் 1991 கார்த்­திகை 8 இல் சூரி செவ். பாவம் 25 Administrative Officer மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. அம்­பிகை திரு­மண சேவை. 69– 2/1, விகாரை லேன், கொழும்பு 6. Tel. 2363710, 077 3671062. 

  **************************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர் 1982, அனுசம், PHD Finished Germany மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. நல்லூர். 021 4923738, 071 4380900. support@realmatrimony.com 

  **************************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர் 1993, மிருக சீரிடம், Engineer, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. நல்லூர். 021 4923739, 071 4380900. support@realmatrimony.com

  **************************************************

  யாழ். இந்து குரு­குலம் 1987, ரோகினி, Lecturer, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. நல்லூர். 021 4923864, 071 4380900. support@realmatrimony.com

  **************************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர், 1995, அனுசம், BSc Following, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 116B, டச்சு வீதி, சாவ­கச்­சேரி. 011 4346128, 077 4380900. support@realmatrimony.com

  **************************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர், 1992, பூரம், Admin Officer, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 116B, டச்சு வீதி, சாவ­கச்­சேரி. 011 4344229, 077 4380900. support@realmatrimony.com

  **************************************************

  R.C கொழும்பு. வயது 20. உயரம் 5’ 4” நாடார் இனத்தைச் சேர்ந்த மண­ம­க­ளுக்கு நல்ல தொழில்­பு­ரியும் மண­ம­கனை எதிர்­பார்க்­கின்றோம். சீதனம் பேசித் தீர்­மா­னிக்­கப்­படும். நாடார் இனம் விரும்­பத்­தக்­கது. Tel: 076 8022700, 077 7671156.

  **************************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர் 1987 இல் பிறந்த, உயரம் 5’ 4” பொது நிற­மு­டைய உத்­தரம் நட்­சத்­திரம் 7 இல் செவ்வாய், பாவம் 31 ¼ Chartered Accountant ஆக தொழில்­பு­ரியும் மண­ம­க­ளுக்கு கனடா, அவுஸ்­தி­ரே­லியா PR உள்ள மண­மகன் தேவை. 078 5793308.

  **************************************************

  கொழும்பு RC மதம் 5’ 5” உயரம் 47 வயது, மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. இந்து மதத்­த­வர்­களும் விரும்­பப்­படும். தொடர்­புக்கு: 072 5196114. 

  **************************************************

  யாழ். இந்து உயர் வேளாளர் 1989 ஆயி­லிய நட்­சத்­திரம் இலக்­கி­னத்தில் செவ்­வா­யுள்ள USA இல் MSc படித்த தற்­போது USA Hospital இல் வேலை செய்யும் மண­ம­க­ளுக்கு USA, Canada, Citizen உள்ள மண­மகன் தேவை. Tel. 077 8808284. 

  **************************************************

  மலை­யகம் இந்து மதம் கௌர­வ­மான குடும்பம் கள்­ளாளர் இனத்தைச் சேர்ந்த மண­ம­க­ளுக்கு 45 வயது தொடக்கம் 51 வயது வரை மண­மகன் தேவை. தொடர்­புக்கு: 077 5290291. 

  **************************************************

  Christian RC Naiyudu 1978, Sales Profession, Divorced, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 14– 3/1G, Colombo 6. Tel. 0777 111786. support@realmatrimony.com 

  **************************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர் 1985 அவிட்டம், Development Assistant,  Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 14– 3/1G, Colombo 6. Tel. 0777 111786. support@realmatrimony.com 

  **************************************************

  யாழ். இந்து விஸ்­வ­குலம், 1969, சதயம், Cashier, Divorced, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 14– 3/1G, Colombo 6. Tel. 0777 111786. support@realmatrimony.com 

  **************************************************

  கண்டி, இஸ்லாம் இனத்தைச் சேர்ந்த 39 வயது மண­ம­க­ளுக்கு பெற்றோர் தகுந்த மண­ம­கனை எதிர்­பார்க்­கின்­றார்கள். Tel. 081 2467306. 

  **************************************************

  RC வெள்­ளாளர் 1985 இல் பிறந்த உயரம் 4’ 11” Fair, MBA தகை­மை­யு­டைய Senior Accounts Executive ஆக பணி­பு­ரிந்து கொண்­டி­ருக்கும் மக­ளுக்கு தகுந்த பட்­ட­தாரி மண­ம­கனை தாயார் எதிர்­பார்க்­கிறார். கொழும்பில் அல்­லது வெளி­நாட்டில் விரும்­பத்­தக்­கது. Contact: 077 6447014. 

  **************************************************

  மலை­யகம் இந்து ஆதித் திரா­விடர், அரச ஆசி­ரி­ய­ராக தொழில்­பு­ரியும் 29 வய­து­டைய மக­ளுக்கு அரச அல்­லது தனியார் துறை­களின் தொழில்­பு­ரியும் மண­ம­கனை பெற்றோர் எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். (மலை­ய­கத்­தவர் மற்றும் விரும்­பத்­தக்­கது) தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 071 7480982. (மாலை 7.00 மணிக்கு மேல் தொடர்­பு­கொள்­ளவும்) 

  **************************************************

  யாழ்.இந்து வேளாளர் 26 வயது ரோகிணி பாவம் 41 செவ்வாய் இல்லை. அரச உயர் தொழில் மண­ம­க­ளுக்கு சிறப்­பாக வட­மா­கா­ணத்தில் உயர் தொழில் புரியும் மண­மகன் தேவை. வலி­காமம் விரும்­பத்­தக்­கது. 071 3232449.

  **************************************************

  யாழ்.விஸ்­வ­குலம் 1992.01.06 நட்­சத்­திரம் உத்­தி­ராடம், மகர ராசி பாவ­நிலை 53 சூரிய செவ்வாய் 8 இல் உள்ள பட்­ட­தாரி மண­ம­க­ளுக்கு வெளி­நாட்டு மண­மகன் தேவை. Tel. 075 4170785.

  **************************************************

  யாழ்.இந்து வேளாளர் 1981 கேட்டை 12 செவ்வாய் பாவம் 44 உயரம் 5’5’’ சிவந்த அழ­கிய அரச வைத்­தியர் மண­ம­க­ளிற்கு 40 வய­திற்குள் படித்த உள்­நாட்டு மண­ம­கனை தேடு­கின்­றனர். வெள்­ள­வத்தை சாயி­நாதன் திரு­ம­ண­சேவை. 011 2364146/ 077 7355428.

  **************************************************

  Denmark Citizen யாழ்.இந்து வேளாளர் 1990 உத்­த­ரட்­டாதி 5’5’’ MBBS Doctor ஆக தொழில் புரியும் மண­ம­க­ளுக்கு Dr மண­மகன் Denmark, Norway, Sweden, Finland, UK, Australia இல் தேவை./ Denmark Citizen MSc Bio Medicine படித்த Chemical Engineer ஆக தொழில் புரியும் சித்­திரை 3, 5’6’’ மண­ம­க­ளுக்கு வெளி­நாட்டு மண­மகன் தேவை. Sponsor செய்­யலாம். Sriluxmie Marriege Centre, 289 2/1 Galle Road Colombo 6. 2363054/ 4527432. Email: sriluxmie2006@yahoo.com 

  **************************************************

  கொழும்பை வசிப்­பி­ட­மாகக் கொண்ட அர­சாங்க உத்­தி­யோகம் செய்யும் பட்­ட­தாரி மக­ளுக்கு பெற்றோர் வரன் தேடு­கி­றார்கள். முக்­கு­லத்தோர் பிறந்த ஆண்டு 1983, ராசி கடகம், பூச நட்­சத்­திரம் உயரம் 4’11’’ பொருத்­த­மா­ன­வர்கள் மட்டும் தொடர்பு கொள்­ளவும். தொலை­பேசி இல: 011 2199689.

  **************************************************

  யாழ்.இந்து வேளாளர் 1975 திரு­வா­திரை BSc (Maths) Teacher மண­ம­க­ளுக்கு உள்­நாட்டில் தகுந்த மண­ம­கனை தேடு­கின்­றனர். வெள்­ள­வத்தை சாயி நாதன் திரு­மண சேவை. 077 7355428. 

  **************************************************

  மலை­யகம், இந்து, ஆதித்­தி­ரா­விடர் மாதாந்தம் 25 க்கு மேல் வரு­மானம் பெறும் அர­சாங்கப் பாட­சாலை ஆசி­ரி­யைக்கு சொந்த or நிரந்­த­ரத தொழில் செய்யும் 45–55 வய­திற்­குட்­பட்ட மண­மகன் தேவை. சொந்­த­வீடும், நகை­களும் உள்­ளன. பொருத்­த­மா­ன­வர்கள் உண்­மை­யான தக­வல்­க­ளுடன் தொடர்பு கொள்­ளவும். 076 3862016.

  **************************************************

  1986 இல் பிறந்த ஆதித்­தி­ரா­விட (பறையர்) பயிற்­றப்­பட்ட ஆங்­கில ஆசி­ரி­யைக்கு (Diploma in English, Reading for BA English) தகுந்த வரனை பெற்றோர் எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். 36 வய­திற்­குட்­பட்ட அரச அல்­லது தனியார் துறையில் (ஆசி­ரியர் தவிர்ந்த) நிரந்­தரத் தொழில் புரியும் செவ்­வாயில் குற்­ற­மற்ற லக்­க­னத்தில் செவ்வாய், 7 இல் அல்­லது 8 இல் செவ்வாய் உள்ள வரன்கள் விரும்­பத்­தக்­கது. G–310 C/O கேசரி மணப்­பந்தல், த.பெ.இல. 160 கொழும்பு அல்­லது comeonsrilanka@gmail.com 

  **************************************************

  யாழ்.இந்து கோவிய பெற்றோர் தமது 1982 இல் பிறந்த UK யில் BSc Graduate CIMA படித்த UK PR உள்ள மக­ளுக்கு படித்த நல்ல குண­மு­டைய மண­ம­கனை தேடு­கின்­றனர். தொடர்பு: 94 –011 2363647.

  **************************************************

  யாழ்.இந்து வேளாளர் 1972 கேட்டை நட்­சத்­திரம் உடைய மண­மகள் வட மாகாணம் அல்­லது வெளி­நாடு விவா­க­ரத்து பெற்­ற­வரும் விரும்­பப்­படும். Tel. 076 5501538.

  **************************************************

  நுவ­ரெ­லியா, இந்து முக்­கு­லத்தோர், 1987, ஆயி­லியம், Finance Manager, Divorced. மெலி­வான, சிவந்த அழ­கான பெண்­ணிற்கு மாப்­பிள்ளை தேவை. thaalee திரு­ம­ண­சேவை.  Profile: 24128, Phone: 011 2523127, Viber: 077 8297351.  

  **************************************************

  முல்­லைத்­தீவு இந்து வேளாளர் 1996, அச்­சு­வினி, செவ்­வா­யில்லை. A/L, நேர்சிங் படித்த மண­ம­க­ளுக்கு வெளி­நா­டு­களில் Citizen மண­மகன் தேவை./ யாழிந்து வேளாளர் 1992, ரேவதி, செவ்­வா­யுண்டு, BSc CIMA, London Citizen, London இல் பட்­ட­தாரி மண­மகன் தேவை./ யாழிந்து வேளாளர் 1988, கேட்டை, செவ்­வா­யில்லை MBBS, Doctor Sri Lanka உள்­நாட்டில் or வெளி­நாட்டில் தகு­தி­யா­னவர் தேவை./ திரு­கோ­ண­மலை இந்து வேளாளர் 1991, அச்­சு­வினி, BSc Engineer உள் நாடு­க­ளிலோ, அரபு நாடு­க­ளிலோ தகு­தி­யா­னவர் தேவை./ வவு­னியா RC 1985, ஆசி­ரியர், உள் நாடு­க­ளிலோ or வெளி­நா­டு­க­ளிலோ மண­மகன் தேவை. சிவ­னருள் திரு­மண சேவை. 076 6368056, Viber, IMO, What's app.

  **************************************************

  நாவடி, இந்து வெள்­ளாளர் 1987, விசாகம், Electrical & Electronic Engineer, Canada Citizen, fair, slim அழ­கான பெண்­ணுக்கு மாப்­பிள்ளைத் தேவை. Profile: 19528. thaalee திரு­ம­ண­சேவை. Phone: 011 2523127, Viber: 077 8297351.  

  **************************************************

  கிறிஸ்­தவ Bible 34– 5’ 6’’ இரட்­சிக்­கப்­பட்ட, சொந்த வீடு உள்ள அழ­கான, படித்த மக­ளுக்கு தொழில்­பு­ரியும் குண­மான இரட்­சிக்­கப்­பட்ட Bible மண­ம­கனை தேடு­கின்­றனர். தொடர்பு: 077 4705899/077 8812830. 

  **************************************************

  2017-07-10 16:37:12

  மணமகன் தேவை - 09-07-2017