• டிரைவிங் - 02-07-2017

    வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சி யளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதி யுண்டு. விபரங்களுக்கு 077 7344844, 2505672, 289. 1/1 Galle Road, Wellawatte.

    ******************************************************

    2017-07-03 17:09:04

    டிரைவிங் - 02-07-2017