• டிரைவிங் - 25-06-2017

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சி யளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதி யுண்டு. விபரங்களுக்கு 077 7344844, 2505672, 289. 1/1 Galle Road, Wellawatte.

  ***********************************************************

  ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் உள்நாட்டு சர்வதேச, சாரதி அனுமதிப்பத்திரம், கார், வேன்,  Three Wheeler / Motor Cycle க்கு முறையான பயிற்சியுடன் பெற்றுத் தரப்படும்.   Manual/ Auto  வாகனங்களில்  பயிற்சி காலை 6.00 முதல் மாலை 6.00 வரை. வாரத்தில் 7 நாட்கள். மனோரி சாரதி பயிற்சி நிலையம், 309, 2/2 காலி  வீதி, வெள்ளவத்தை. 122C காலி வீதி,தெஹிவளை  (Arpico எதிரில்) 011 2504222/ 011 2710007/077 7320577/077 3089786/077 3089726/077 7479906.

  ***********************************************************

  2017-06-26 17:25:42

  டிரைவிங் - 25-06-2017