• டிரைவிங் - 18-06-2017

    வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு. விபரங்களுக்கு 077 7344844, 2505672, 289. 1/1 Galle Road, Wellawatte.

    *********************************************************

    2017-06-19 16:49:30

    டிரைவிங் - 18-06-2017