• கடை விற்பனைக்கு - 14-02-2016

  Commercial Building for Sale. Commercial Building a well established business premises with the existing business at the Heart of Grandpass Junction Colombo 14. 3 storied building built in 14P Land. Centrally Located Facing. Layards Broadway Road. (No Brokers) Can be seen at 332, Layards Broadway Road, Colombo 14. 071 4764907, 011 2449507.

  ******************************************

  தெஹிவளை, காலி வீதியில் 10 பேர்ச்சஸ் 3 மாடி இரண்டு கட்டடங்கள் அடுத்தடுத்து விற்பனைக்கு உண்டு. ஒரு கட்டடம் 10 ½ x 100– 3000 sqft 32 Million. இரண்டும் சேர்த்து 21 x 100– 6000 sqft. 63 Million உடன் விற்பனைக்கு. 0777 371707. 

  ******************************************

  கொழும்பில் இயங்கிவரும் Pharmacy மற்றும் Dispensary உடனடி விற்பனை க்கு உண்டு. (Pharmacy Medicine மற்றும் Dispensary items தனியாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும்) 40% Discount. 077 3786878. 

  ******************************************

  கல்கிசை, பெறுமதிமிக்க இரண்டு மாடி கட்டடம் விற்பனைக்கு உண்டு. பேர்ச்சஸ் 9.68 வாகனங்கள் 5 நிறுத்த முடியும். 075 0968025, 077 2372450

  ******************************************

  ஹட்டன் நகரில், மிருக வைத்தியசாலை க்கு முன்பாக 1300 சதுர அடி இரண்டு மாடி கட்டடம் விற்பனைக்கு அல்லது குத்தகைக்கு உண்டு. வங்கி கடனுடன் தரப்படும். தொடர்புக்கு: 071 2807052. 

  ******************************************

  2016-02-15 15:59:23

  கடை விற்பனைக்கு - 14-02-2016