• டிரைவிங் - 14-05-2017

  வெள்ளவத்தையில் City Driving Sch ool ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு. விபரங்களுக்கு 077 7344844, 2505672, 289. 1/1 Galle Road, Wellawatte.

  *****************************************************

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத் திறமை யான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபாலா ருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 0777 355605, 011 7215050.

  *****************************************************

  Auto, Car டிரைவிங் பழகி கொடுக்கப்ப டும். 15 நாட்களில் 30 வருட  அனுப வமுள்ள மிகவும் அனுபவமுள்ள பெண் ஆசிரியர்களினால் பயிற்சி வழங்கப்ப டும். உங்கள் வீட்டிற்கு வருவார். அழை க்கவும்: 077 2567770. திருமதி. பெரேரா. 

  *****************************************************

  2017-05-15 17:04:30

  டிரைவிங் - 14-05-2017