• பழுதுபார்த்தல் - 30-04-2017

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings. (One year Guarantee) No visiting charges. முன் பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers 011 2725782/ 011 4922525/ 077 3481187/ 077 0264075. Mt. Lavinia.

  1. *************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவை ப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்ப டும். 077 6539954. (Mohan)

  *************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  *************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  *************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Conditioner ஆகி யவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக்கொடு க்கப்படும். No Visiting Charges. One year Guarantee. VASH–HI Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  *************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியால-யங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale (1 year Warranty) ரூபன். 072 9958888.

  *************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவி டப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar– 077 2906492

  *************************************************

  LED, LCD, UHD, 4K, Micro Oven, Smart TV, Washing Machine ஆகியன கொழும்பில் எப்பாகத்துக்கும் வந்து குறைந்த கட்டணத்தில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல LED, LCD, Original Parts எம்மிடமுண்டு) (Ravi 077 8196095 Wellawatte)

  *************************************************

  அனைத்து வகையான Topload, Frontload, Washing Machine, Water Pump, Fridge,  இருப்பிடத்திற்கு வந்து செய்து தரப்படும். E—Electrical Service. மட்டக்குளி, வத்தளை, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201/ 011 3144325. வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி. கொள்ளுப்பிட்டி. D.Sasi: 077 9220271.

  *************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 2388247/ 072 2199334.

  *************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாத த்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR. Ananth 072 9508248. 

  *************************************************

  Plumbing Service கொழும்பிலும் நீர்கொழும்பிலும் அதனை அண்மித்த பிரதேசங்களிலும் சகல விதமான Plumbing வேலைகளை குறைந்த விலையில் சிறந்த முறையில் செய்து கொடுக்கப்படும். Mr.Rashad. 077 5197550, 075 8794343. 

  *************************************************

  2017-05-02 17:12:41

  பழுதுபார்த்தல் - 30-04-2017