• டிரைவிங் - 02-04-2017

  வெள்ளவத்தையில் மிகவும் குறைந்த கட்டணத்தில் Car, Motorbike Driving பயிற்சி அளித்து License எடுத்துத் தரப்படும். Driving License தொடர்பான அனைத்து வேலைகளும் செய்து தரப்படும். A Best Learners. 077 7078577.

  *********************************************************

  வெள்ளவத்தையில் City driving School ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் பயி ற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு. விபரங்களுக்கு 077 7344844/ 2505672, 289. 1/1, Galle Road, Wellawatte.

  *********************************************************

  2017-04-03 17:25:13

  டிரைவிங் - 02-04-2017