• பயிற்சி வகுப்பு -07-02-2016

  Brazilian Embroidery, Aari work & Paper Quelling Class at Wellawatte near Sampath Bank. Name Eelavani. Phone No: 077 0400344. 

  *******************************************

  Kumari Beauty Centre இனால் வழங்கப்படும் Hair & Beauty Diploma, Advance Diploma, பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் Special Course, Hair Style - 20, Facials - 50, Hair Care - 50, Skin Care - 7, Waxing - 3. Eyebrow Shaping - 2, Under Eye Treatment, Oil Massage, Bleach, Nail Art - 25, Henna - 3, Manicure, Pedicure, Perming -3, Mehandi, Rebounding, Pim ple Treatment, Bridal Dressing, Saree மடித்தல், உடுத்துதல், Makeup, Face Massage, Cleanup (பொருட்கள் இலவசம். சான்றிதழ் வழங்கப்படும்). முதல் பதிவு செய்யும் 05 மாணவிகளுக்கு இவை யனைத்தையும் பயில 2000/= மட்டுமே. Dr (Mrs.) S. Jayakumari, Adv. Dip.in. B.T.H.D. (India) Cosmetologist (UK), 45/E, Kotahena Street, Colombo – 13. 077 - 3284820 (Ladies Only).

  *******************************************

  Wellawatte இல் Tailoring முறையிலான தையல் பயிற்சி வகுப்பு. சல்வார் (10 Designs) 5500/=, சாரி பிளவுஸ் (10 Designs) 6000/=, Full Course (50 Designs) 12,000/= காலை 11 மணிக்கும், மாலை 3 மணிக்கும் வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது. 077 7736036. 

  *******************************************

  Sriram Class of Needle work. Saree blouse, Shalwar, Machine Needle Diploma in Dress making, Saree work அனைத்துவிதமான பயிற்சிகளுக்கும். No. 22, Mallika Lane, Wellawatte. வீட்டிற்கு வந்தும் கற்றுத் தரப்படும். 

  *******************************************

  சாந்தி புஸ்பராஜின் யோகா, உடற்பயிற்சி வகுப்புகள் 6 மாதத்தில் 30 kg எடை குறைப்பு, மாதவிடாய், குழந்தையின்மை குறைபாடுகள் தீர்க்கப்படும். மட்டக்குளி, ஜிந்துபிட்டி பெண்கள் மட்டும் அழைக்கவும். 071 4851133. 

  *******************************************

  புதிய பயிற்சி வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். Diploma in Beauty Culture & Advance Diploma, Self Grooming Level 1, Level 2 மற்றும் Tailoring, Cake icing உள்ளடங்கிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். Kotahena & Wellawatte இல் அனுமதிகள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். No. 13, Jampettah Street, Colombo 13. No. 11, Collingwood Place, Colombo 6. Tel. 0777 408443, 011 5752618, 077 2099546.

  *******************************************

  Beauty Culture, Dress making, Saree Blouse, Shalwar Cutting, Wool making, Paper Quelling. இன்னும் அதிகமான பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 61– 1/5, Ratnam Road, Colombo 13. Tel. 011 2396205, 077 3051938, 077 0634099. 

  *******************************************

  2016-02-08 14:44:40

  பயிற்சி வகுப்பு -07-02-2016