• பழுதுபார்த்தல் - 26-03-2017

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Four Burner, Rice Cooker, Gas Cooker, Blender, Fan, Spray painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953

  *******************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar– 077 2906492.

  *******************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  *******************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine ஆகிய வற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். No Visiting Charges. One year Guarantee. VASH–HI Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  *******************************************************

  தெஹிவளையில் Computer மற்றும் Computer Accessories Repairing உத்தரவாதத்துடன்  நியாயமான விலை யிலும் செய்து தரப்படும். அணுக வேண்டிய இடம். VMR Holdings (Pvt) Ltd. 109A, Galle Road, Dehiwela, Pizza hut க்கு அருகாமையில் உள்ளது. OS installation மற்றும் Software installation உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து செய்து தரப்படும். (வெள்ளவத்தை மட்டும்) 077 2059255. 

  *******************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  *******************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலய ங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவை ப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  *******************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலய ங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  *******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Condition ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். No Visiting Charges. One year Guarantee. VASH–HI Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  *******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 2388247/ 072 2199334.

  *******************************************************

  அனைத்து வகையான Toploard, Frontload, Washing machine, Water motor, Fridge, இருப்பிடத்திற்கு வந்து செய்து தரப்படும். E–Electrical Service. மட்டக்குளி, வத்தளை, கொட்டா ஞ்சேனை, 077 7472201, 011 3144325. வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி, கொள் ளுப்பிட்டி. D.Sasi: 077 9220271.

  *******************************************************

  Fridges, Aircondition (A/C) and Washing Machine Repair Service உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. நீங்கள் பாவித்த பழைய (A/C) கள் தகுந்த விலையில் வாங்கப்படும். சிவா: 077 1048449, Sri: 077 5433049, 2734799. 

  *******************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள் பெயின்ட், பிளமிங், மேசன் Welding வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan 077 8408260.

  *******************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்களது வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். அத்துடன், (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR.Ananth: 072 9508248.

  *********************************************************

  2017-03-27 17:12:08

  பழுதுபார்த்தல் - 26-03-2017