• பழுதுபார்த்தல் - 07-02-2016

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), சக­ல­வி­த­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 2388247, 072 2199334.

  ****************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரண ங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587, 0788881691. (Wellawatte)

  ****************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan என்பன வந்து உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ****************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No 77G, Manning Place Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  ****************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations  வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம்  குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்த ரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G Manning Place, Wellawatte. 0773355088,  0717236741,   0112360559

  ****************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் or காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்­படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Gen uine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  ****************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air conditioner, Four Burner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (No. Visiting Charges) One Year Guarantee. Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276. 

  ****************************************

  TV, LCD, LED 3D, Hifi set, DVD, Washing Machine, Micro oven, Laptop, Fridges, A/C, Smart Phone, Rice Cooker ஆகிய மின் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (Singa pore Original Parts) சகல விதமான LED, LCD, Smart Phone Parts எம்மிடம் உண்டு. (அருள்) Tel: 077 6625944 (Wellawatte)

  ****************************************

  All Computer Repairing Configuring, Installing, Network Installation, Configuring, Software Installation Configuration, ADSL Installation Configuration Call UMA 077 3182538. 

  ****************************************

  TV, LED, Smart TV, LCD, Plasma, Micro Oven, Washing Machine ஆகிய சகல மின் உபகரணங்களும் கொழும்பில் அனைத்து பாகங்களும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Sony, Samsung, LG உட்பட சகல LED, LCD, Plasma Original Parts எம்மிடம் உண்டு) Sai Electronics (நடமாடும் சேவை) 076 9127952. (Dehiwela)

  ****************************************

  உங்களது எல்லாவிதமான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாத த்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR ஆனந்த் 072 9508248. 

  ****************************************

  2016-02-08 14:40:14

  பழுதுபார்த்தல் - 07-02-2016