• பழுதுபார்த்தல் - 19-03-2017

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலய ங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவை ப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  ****************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  ****************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ****************************************************

  A/C Service 700/= A/C, Fridge, Oven, Washing Machine, Wiring and Plumbing. Service and Repairing (one year warranty) வீடுகளுக்கு வந்து திருத்தப்படும். தெஹிவளை. 075  4373 971/ 011 7207740/ 0770 300 866.

  ****************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  ****************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Four Burner, Rice Cooker, Gas Cooker, Blender, Fan, Spray painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953

  ****************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine ஆகியவற்றை உங்களு டைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். No Visiting Charges. One year Guarantee. VASH–HI Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  ****************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியால-யங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale (1 year Warranty) ரூபன். 072 9958888.

  ****************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/ மட்டுமே Kumar 077 2906492.

  ****************************************************

  LED, LCD, Smart TV, UHD,4K Micro Oven, Washing Machine உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக வந்து குறைந்த கட்டணத்தில் துரிதமாக திருத்தி கொடுக்கப்படும். Sony, LG, Samsung உட்பட சகல LED, LCD, Parts எம்மிட முண்டு. (ரவி 077 8196095 Wellawatte.)

  ****************************************************

  R.Y.A. Setalight, Sun direct, Dish TV, Videocon all Setalight Service Maintenance. LCD TV Bracket Fitting. வெள்ளவத்தை. 077 8891772/ 072 4431082.

  ****************************************************

  அனைத்துவகையான Top load, Frontload, Washing Machine, Water motor, Fridge என்பன இருப்பிடத்திற்கு வந்து செய்து தரப்படும். E– Electrical Service 144/B, மாத ம்பிட்டிய வீதி, கொழும்பு 15. வத்தளை, கொட்டாஞ்சேனை. 0777 472201, 011 3144325. வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி, கொள்ளுப்பிட்டி D.Sasi 077 9220271. வேலை பழக விரும்பும் Technician தேவை.  

  ****************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்களது வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவா தத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். அத்தோடு (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR.ஆனந்த். 072 9508248.

  ****************************************************

  Fridge, Aircondition (A/C) and Washing Machine, Repair Service உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா 077 1048449. Sri 077 5433049.

  ****************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel: 2388247/ 072 2199334.

  ****************************************************

  கொழும்பில் Computer and Computer Accessories Repairing சகலவிதமான பழுதுகளும் உங்கள் இடங்களுக்கே வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். தொடர்பு: 077 0492478, 075 4860274.

  ****************************************************

  2017-03-20 17:17:32

  பழுதுபார்த்தல் - 19-03-2017