• டிரைவிங் - 12-03-2017

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/ பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு. விபரங்களுக்கு 077 7344844 / 2505672, 289 1/1, Galle Road, Wellawatte.

  ***************************************************

  சகல வாகனங்களுக்கு இருபாலாருக்கும் முறையான பயிற்சி அளித்து லைசென்ஸ் பெற்றுக்கொடுக்கப்படும்.  Lady Teacher  சலுகை உண்டு.  சர்வதேச மகளிர் தினத்தை  முன்னிட்டு பெண்களுக்கு இம்மாதம் முழுவதும் விஷேட சலுகை 1000/= தள்ளுபடி 3 வகுப்புகள் இனாமாக தரப்படும். 011 2504222/ 077 3089786/ 077 7479906 / 077 7320577.

  ***************************************************

  வெள்ளவத்தையில் மிகவும் குறைந்த கட்டணத்தில் Car, Motor bike பழக்கி வாகன அனுமதிப்பத்திரம், International Licence பெற்றுத் தரப்படும். Abest Learners. 077 7078577.

  ***************************************************

  2017-03-13 16:58:29

  டிரைவிங் - 12-03-2017