• பழுதுபார்த்தல் - 05-03-2017

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள், Washing Machine ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். No Visiting Charges. One year Guarantee. VASH–HI Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  ***************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  ***************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Four Burner, Gas Cooker, Rice Cooker, Blenders, Fan, Spray Painting வீட்டுக்கு வந்து செய்துத் தரப்படும். 077 0175953. 

  ***************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  ***************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ***************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  ***************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் அல்­லது காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்­படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, 1000/-=இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale (1 year Warranty) ரூபன். 072 9958888.

  ***************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, Formatting, O/S, Office, Photoshop, Skype, Game, Install செய்யப்படும். 800/= மட்டுமே. Kumar 077 2906492.

  ***************************************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்களது வீடுகள் or நிறு வனங்களுக்கு வந்து உத்தரவா தத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். தொடர்பு களுக்கு: A.R. ஆனந்த் 072 9508248.

  ***************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள் பெயின்ட், பிளமிங், மேசன் Welding வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan 077 8408260.

  ***************************************************

  அனைத்து வகையான Fronload Top load, Washing Machine, Water Motor, Fridge என்-பன வீட்டிற்கு வந்து திருத்தித் தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி உட்பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் வரப்படும். பழைய புதிய Part களும் உள்ளன. Sasi: 077 9220271.

  ***************************************************

  Fridge, Air-condition (A/C) and Washing Machine, Repair Service உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடு க்கப்படும். A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா 077 1048449. Sri 077 5433049. 

  ***************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 2388247, 0722199334.

  ****************************************************

  2017-03-06 17:09:40

  பழுதுபார்த்தல் - 05-03-2017