• பழுதுபார்த்தல் - 19-02-2017

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing, Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  ******************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ******************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியால யங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  ******************************************************

  LED, LCD, Smart TV, 4K, UHD TV, Washing Machine, Micro Oven ஆகியன குறைந்த கட்டணத்தில் நேரடியாக கொழும்பில் எப்பாகத்துக்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Samsung, LG, Sony உட்பட சகல LED, LCD Parts எம்மிடமுண்டு. (ரவி 077 8196095. Wellawatte)

  ******************************************************

  Fridge, Air-condition (A/C) and Washing Machine, Repair Service உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா 077 1048449. Sri 077 5433049. 

  ******************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  ******************************************************

  அனைத்து வகையான Fronload Top load, Washing Machine, Water Motor, Fridge என்-பன வீட்டிற்கு வந்து திருத்தித் தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி உட்பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் வரப்படும். Sasi: 077 9220271.

  ******************************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave Oven, Auto A/C Repairs, A/C Service 700/= (One year Guarantee) (No Visiting Charges) முன் பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F.Engineers. 011 4922525/ 011 2725782/ 077 3481187/ 077 0264075. Mt. Lavinia.

  ******************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் அல்­லது காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்­படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, 1000/-=ற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale (1 year Warranty) ரூபன். 072 9958888.

  ******************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software Formatting, O/S, Office, Photoshop, CorelDraw, Flash, Skype, Game, Virus guard, Install செய்யப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. (No Extra Charge) (No Visiting Charge) Kumar: 077 2906492

  ******************************************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல், இயந்திரங்களும் உங்களது வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவா தத்தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். தொடர்பு களுக்கு: AR Ananth 072 9508248. 

  ******************************************************

  Computer Repairs சகல விதமான Computers and Laptops உங்கள் வீடுக ளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் நியாயமான விலையிலும் திருத்தித் தரப்படும். Sri – 077 8555038

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (ST.Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு –13. Tel: 2388247/ 072 2199334.

  ******************************************************

  2017-02-20 17:10:56

  பழுதுபார்த்தல் - 19-02-2017