• பழுதுபார்த்தல் - 05-02-2017

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Condition ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். No Visiting Charges. One year Gurantee. VASH–HI Cool Engineers. 071 7727246/ 077 0707276.

  *********************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Four Burner, Gas Cooker, Rice Cooker, Blenders, Fan, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  *********************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing, Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  *********************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  *********************************************

  அனைத்து வகையான Fronload Top load, Washing Machine, Water Motor, Fridge என்-பன வீட்டிற்கு வந்து திருத்தித் தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி உட்பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் வரப்படும். Sasi: 077 9220271.

  *********************************************

  Computer and Laptop Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். Hardware, Software, Formatting, O/S, Office, Photoshop, Corel draw, Flash, Skype, Game, Virus guard, Install செய்­யப்­படும். இவை அனைத்­திற்கும் 1000/= மட்­டுமே. (No Extra charge) (No Visiting charge) Kumar – 077 2906492. 

  *********************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள் பெயின்ட், பிளமிங், மேசன் Welding வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan 077 8408260.

  *********************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave Oven, Auto A/C Repairs, A/C Service 700/= (One Year Guarantee) (No Visiting Charges) முன் பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F.Engineers. 011 4922525/ 011 2725782/ 077 3481187/ 077 0264075. Mt. Lavinia.

  *********************************************

  Photocopy Machine, Service, Repair & Maintenance வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். தொடர்புகளுக்கு: 077 3589818, 071 5234894

  *********************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல், இயந்திரங்களையும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்ப டும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். தொடர்புகளுக்கு: AR ஆனந்த் 072 9508248. 

  *********************************************

  குளிர்சாதனப்பெட்டி, A/C Service, Fan, Washing Machine என்பன உங்கள் வீடுகளிற்கு வந்து குறைந்த செலவில் பழுதுபார்க்கப்படும். வத்தளை S.நிக்சன். 077 8505329.

  *********************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *********************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559

  *********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 2388247, 0722199334

  ***********************************************

  2017-02-06 16:45:40

  பழுதுபார்த்தல் - 05-02-2017