• பழுதுபார்த்தல் - 22-01-2017

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  ******************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Gas Cooker, Rice Cooker, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ******************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  ******************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing, Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  ******************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Reparing and Service உங்களுடைய காரியலய ங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  ******************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். Hardware, Software, Formatting, O/S, Office, Photoshop, Corel draw, Flash, Skype, Game, Virus guard, Install செய்­யப்­படும். இவை அனைத்­திற்கும் 1000/= மட்­டுமே. (No Extra charge) (No Visiting charge) Kumar – 077 2906492. 

  ******************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi set, Lap top, Washing Machine, Miro oven, Rice Cooker, மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன். 076 6660587/ 078 8881691. (Wellawatte)

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Condition ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். No Visiting Charges. One year Gurantee. VASH–HI Cool Engineers. 071 7727246/ 077 0707276.

  ******************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் அல்­லது காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்­படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, 1000/-=ற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale (1 year Warranty) ரூபன். 072 9958888.

  ******************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப்  பெட்­டிகள் (Fridges), சகல வித­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள்  (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய  திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St.Jude Electronics) ஜுட் பர்­னாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா) 104/37, சங்­க­மித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel : 2388247/0722199334.

  ******************************************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல், இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவா தத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். A.R.Ananth. 072 9508248.

  ******************************************************

  2017-01-23 17:09:43

  பழுதுபார்த்தல் - 22-01-2017