• பயிற்சி வகுப்பு - 31-01-2016

  தெஹிவளையில் பெண்களுக்கான தையல் பயிற்சி, O/L எடுத்த மாணவிக ளுக்கும் சாரி பிளவுஸ்/ சல்வார் 1 Day Class, ஸ்மோகிங் குஷன், இரானியன் கட்வேர்க், மெசின் எம்ரோய்டரி, Brazilian & Ribbon எம்ரோய்டரி, Saree work, Cake Icing, Bathik 077 1874870. 

  *************************************************

  Bakery Course Class. 2 மாதம் வகுப்பு 40 ரெசிபிக்கள், Cup cake 20 Varieties Icings, General Cookery, Bombay Sweet Class, Desserts Class, Hand Em, Rich work, Mirror Em, Ribbon Em, Punch Em, Smoking, Costume Jewellery, Stump Em, Iranian Cut work, Saree work, Wedding Bed set work, Bombay Jewellery, Brazilian Em., Java batik, Mehandi Class, Kids Class 8– 14 பயிற்சியளிக்கப்படும். Order எடுக்கப்படும். சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 596, Aluthmawatha Road, Colombo 15. Tel. No: 076 7751345, 077 021088. 

  *************************************************

  Fruit Facial, Pearl Facial, Gold Facial 1500/= Rebounding 10% off, 077 3021165, 077 1293354. 

  *************************************************

  இராஜேஸ்வரி இராமநாதனின் புதிய தையல் பயிற்சி வகுப்பு தொழில் புரிவோர் நன்மை கருதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாட்க ளில் ஆரம்பமாகவுள்ளது. ஆரம்பம் 07.02.2016 மற்றையவர்களுக்கு வார நாட்களிலும் வகுப்பு நடைபெறுகிறது. பெண்களுக்கான அனைத்துவிதமான ஆடைகளும் இலகு முறையில் வெட்டித் தைப்பதற்கான பயிற்சியளிக்கப்படும். பாடநெறி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்க ப்படும். ஒவ்வொரு மாணவரிடமும் தனிப்பட்ட முறையில் கவனம் செலுத்த ப்படும். சுய தொழிலுக்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பு. Brilliant Institute No. 136, Sangamitha Mawatha, Kotahena, Colombo 13. Tel. 077 4131165.

  *************************************************

  புதிய பயிற்சி வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். Diploma in Beauty Culture & Advance Diploma, Self Grooming, Cake Icing, Beads work, Saree work, Textile Printing, Pot Painting, Glass Painting, Jewellery making, Candle making உள்ளடங்கிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். Colombo 13 மற்றும் Colombo 15 இல். 077 1332921. 

  *************************************************

  Golden Rose Beauty Clinic இனால் வழங்கப்படும் Special Offer. Cake Basic Course, Beauty Basic Course, Saree work Basic Course இவை அனைத்தும் 1 மாதத்தில் கற்றுக் கொள்ள 9000/= மட்டுமே. 3 சான்றிதழ் வழங்கப்படும். செய்முறைக்கான பொருட்கள் இலவசம். Beauty Full Course 40,000/=, Cake Full Course 24,000/=, தையல் 15,000/= முதலில் பதிவு செய்யும் 10 மாணவர்களுக்கு 5000/= கட்டணக் கழிவு வழங்கப்படும். Colombo 13 மற்றும் Colombo 15 இல் மேலதிக கட்டணம் அறவிடப்பட மாட்டாது. 077 1332921.

  *************************************************

  Nirozana Academy யினால் Beauty Culture Full Diploma Course (New Method Makeup) Saree Blouse 12, Shalwar 12, Easy Method இல் Classes நடைபெறுகின்றன. Certificate வழங்கப்படும். 0777 353763, Negombo Road, Wattala.

  *************************************************

  2016-02-01 16:07:46

  பயிற்சி வகுப்பு - 31-01-2016