• டிரைவிங் - 31-01-2016

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத்திற மையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபாலா ருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners, (Government Approved), 25, Ramakrishna Road, Wellawatte, 0777 355605, 011 7215050.

  ***************************************************

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School. Automatic மற்றும் Manual Car இல் பயிற்சி வழங்கப்படும். Lady Instructor for Ladies. Pick & Drop வசதியும் உண்டு. 0777 344844, 011 2505672. 

  ***************************************************

  Jeni Driving School (Government Approved) தவணை முறையில் பணம் செலுத்தி உங்கள் வச­திக்­கேற்ற நேரங்­களில் அனு­ப­வ­முள்ள பயிற்­று­விப்­பா­ளர்­களால் Driving பயிற்­று­விக்­கப்­பட்டு Driving Licence பெற்று கொடுக்­கப்­படும் (Unlimited Classes) பெண்­க­ளுக்கு பெண்­ப­யிற்­று­விப்­பா­ளர்­களால் பயிற்­று­விக்­கப்­படும் International Licence பெற்றுக் கொடுக்­கப்­படும் கிழ­மையில் எல்லா நாட்­க­ளிலும் பயிற்சி மேற்­கொள்­ளலாம். 49/A, George R.De Silva Mawatha, Kotahena Colombo – 13 Tel. 077 5355331, 071 0961406, 072 3828456.

  ***************************************************

  A One Driving School ஆண், பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் அனு­ப­வ­முள்ள பயிற்­சி­யா­ளரால் சிறந்த முறையில், மும்­மொ­ழி­க­ளிலும் தங்­களின் வச­திக்­கேற்ற நேரங்­க­ளிலும் சாரதிப் பயிற்சி வழங்கி, சாரதி அனு­ம­திப்­பத்­திரம் பெற்­றுத்­த­ரப்­படும். அத்­துடன் International Licence பெற்­றுக்­கொள்­ளக்­கூ­டிய வச­தி­யு­முண்டு. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: A One Driving School (Government Approved) No. 43, George R De Silva Mawatha, Kotahena, Colombo 13. Tel. No: 011 2337712. Hotline: 077 0488498.

  ***************************************************

  2016-02-01 16:03:55

  டிரைவிங் - 31-01-2016