• பழுதுபார்த்தல் - 08-01-2017

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing, Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) 077 6625944.

  *****************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *****************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  *****************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் அல்­லது காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்­படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for Sale (1 year Warranty) ரூபன். 072 9958888.

  *****************************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Micro oven, Four Burner, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Blender, Spray Painting என்­பன வீட்­டுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். 077 0175953. 

  *****************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். Hard ware, Software, Formatting, O/S, Office, Photoshop, Corel draw, Flash, Skype, Game, Virus guard, Install செய்­யப்­படும். இவை அனைத்­திற்கும் 1000/= மட்­டுமே. (No Extra charge) (No Visiting charge) Kumar – 077 2906492. 

  *****************************************************

  TV,LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi set Lap top, Washing Machine, Micro oven, Rice Cooker, மற்றும் சமை­ய­லறை இலத்­தி­ரனியல், மின்­னியல் உபகர­ணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்கப்­படும். பத்மன். 076 6660587, 0788881691, (Wellawatte)

  *****************************************************

  A/C, Fridge, Washing Machine, Microwave Oven, Auto A/C Repairs, A/C Service 700/= (one year Guarantee) (No Visiting Charges) முற்­பணம் அற­வி­டப்­ப­ட­மாட்­டாது. மூன்று தினங்­களில் பணம் செலுத்­தலாம். S.F Engineers 011 2725782, 011 4922525, 077 3481187, 077 0264075. Mt.Lavinia.

  *****************************************************

  LED,LCD Smart TV, Washing Machine, Micro Oven, Hifi Set, Home Theatre போன்ற சகல மின் உப­க­ர­ணங்­களும் நேர­டி­யாக வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (சகல Original Parts எம்­மி­ட­முண்டு) (Wellawatte) ரவீந்­திரன் 077 8196095.

  *****************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப்  பெட்­டிகள் (Fridges), சகல வித­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள்  (TV), (A/C), (washing Machine) ஆகிய  திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St.Jude Electronics) ஜுட் பர்­னாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா) 104/37, சங்­க­மித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel : 2388247/0722199334.

  *****************************************************

  அனைத்து வகை­யான Fronload Top load, Washing Machine, Water Motor, Fridge என்­பன வீட்­டிற்கு வந்து திருத்தித் தரப்­படும். தெஹி­வளை, வத்­தளை உட்­பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்­க­ளுக்கும் வரப்­படும். Sasi: 077 9220271. 

  *****************************************************

  2017-01-09 17:10:53

  பழுதுபார்த்தல் - 08-01-2017